„Gazprom eksport potwierdza skierowanie do koncernu Uniper (wcześniej znany jako E.On) zawiadomienia o rozpoczęciu sprawy w sądzie arbitrażowym”. Chodzi o żądanie Niemców, by Rosjanie jeszcze raz przyjrzeli się (obniżyli) cenę za importowany przez Uniper gaz.

„Wystąpienie do arbitrażu o rozwiązanie sporu wokół kontraktu jest standardową praktyką, przewidzianą w takich kontraktach” – dodaje Gazprom.

Gazprom i Uniper (E.On) od 2015 r sądzą się w sprawie cen gazu. Pierwszy pozew przeciwko Gazpromowi złożył wtedy E.On Global Commodities SE. W marcu 2015 r. Niemcy złożyli jeszcze jeden pozew dotyczący niewystarczających dostaw gazu w okresie między marcem 2014 a marcem 2015 r. W 2016 r Gazprom i Uniper podpisały porozumienie w sprawie korekcji cen w obowiązującym kontrakcie długoterminowym i uzgodnili, że przerwą sądowe sprawy i wycofają pozwy, przypomina agencja Prime. Widać jednak, że porozumienie nie zostało wykonane.

Uniper a wcześniej E.On to długoletni biznesowi partnerzy Rosjan, m.in. w projektach Nord Stream, South Stream (przerwany) i Nord Stream 2. Niemieckie firmy lobbowały też w Brukseli na rzecz Gazpromu. Koncerny przez lata za gaz płaciły mniej niż wielu innych klientów Gazpromu.