Gaz-System podpisał umowy o unijne dofinansowanie budowy gazociągów relacji Lwówek-Odolanów (będzie przebiegał przez woj. wielkopolskie i dolnośląskie) w oraz Czeszów-Wierzchowice (woj. dolnośląskie). W przypadku pierwszego projektu wartość wsparcia może wynieść ponad 472 mln zł, a w drugim 47,7 mln zł. Obie inwestycje będą wsparte w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zarząd Gaz-Systemu twierdzi, że podpisanie pierwszych umów na dofinansowanie budowy gazociągów z nowej unijnej perspektywy, to pierwszy krok w realizacji ambitnych planów spółki na najbliższe lata. – Do 2020 roku dzięki wykorzystaniu środków unijnych chcemy powiększyć sieć gazociągów wysokiego ciśnienia w Polsce o około 776 km. Kolejne nasze inwestycje już wkrótce uzyskają dofinansowanie – mówi cytowany w komunikacie prasowym Tomasz Stępień, prezes Gaz-Systemu.

Gazociąg Lwówek-Odolanów ma mieć długość około 168 km i średnicę 1000 mm. Jego realizacja zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski i stanowić będzie istotny element Korytarza Gazowego Północ-Południe (połączy sieci Polski, Czech, Słowacji, Austrii, Węgier, Rumunii i Chorwacji). Dzięki realizacji tej inwestycji możliwe będzie zwiększenie przepustowości systemu przesyłowego, uatrakcyjnienie terenów pod nowe inwestycje oraz wzmocnienie bezpieczeństwa transportu gazu w regionach.

Z kolei budowa gazociągu Czeszów-Wierzchowice, o długości około 14 km i średnicy 1000 mm. połączy podziemny magazyn gazu w Wierzchowicach z aglomeracją Dolnego i Górnego Śląska. Ma też poprawić niezawodność oraz elastyczność pracy całego systemu przesyłu gazu na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.

Nowe inwestycje realizowane są w oparciu o zapisy specustawy z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Oba gazociągi uzyskały już niezbędne pozwolenia na budowę. Przewidywany termin zakończenia budowy gazociągu Lwówek-Odolanów to IV kwartał 2018 r, a połączenia Czeszów-Wierzchowice to II kwartał 2017 r.