Zgodnie ze statutem PGNiG sposób głosowania jego przedstawiciela na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (WZA) EuRoPol Gazu został zaopiniowany i zatwierdzony pozytywnie przez radę nadzorczą. To ciało zostało praktycznie wybrane przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Resort energetyki przejął kontrolę nad PGNiG dopiero w lipcu, co może tłumaczyć oświadczenie ministra Krzysztofa Tchórzewskiego o planowanym skontrolowaniu sprawy podziału zysku PGNiG.

W momencie, kiedy zarząd PGNiG podejmowało decyzje o sposobie głosowania na WZA EuRoPol Gazu, Janusz Kowalski nie był jeszcze członkiem rady nadzorczej EuRoPol Gazu, a więc nie głosował w sprawie przyznania sobie nagrody.

Największe protesty w PGNiG wywołał nasz zarzut, że po raz pierwszy doszło do sytuacji, w której nagrody z zysku dostali członkowie władz EPG, którzy pracowali tam tak krótko, iż mieli szans przyczynić się do wypracowania zysku. Okazuje się, że tego typu działania były normalne w tej polsko-rosyjskiej spółce. Ewenementem było to, że w ubiegłym roku na WZA wypłacono dodatkowo nagrodę z zysku jednemu byłemu członkowi rady nadzorczej. Nagrodę dostał też prezes Kazimierz Nowak, który został odwołany w trakcie tego zgromadzenia. Jednak na tym WZA, na którym dzielono zysk z lat 2012–2014, nie zdecydowano o wypłacie nagród z zysku szeregowi osób, które przez te trzy lata zasiadały w zarządach i radach EuRoPol Gazu. Wśród nich byli m.in. Mirosław Dobrut i Zdzisław Jamka, odwołani w grudniu 2013 r. z zarządu. W ciągu tych trzech lat do RN powołano co najmniej osiem osób na pięć miejsc zajmowanych przez polską stronę. Większość z nich nie otrzymała z tego tytułu nagród. Inna sprawa, że na poprzednim WZA też nie przyznawano nagród z zysku proporcjonalnie do stażu pracy. Wystarczyło zajmować stanowisko w zarządzie lub RN ostatniego dnia 2014 r. W tym roku warunkiem wypłat było piastowanie stanowisk w momencie WZA.