Państwa członkowskie Unii Europejskiej zaakceptowały i przegłosowały wniosek Komisji Europejskiej dotyczący zainwestowania prawie 800 mln euro w 14 kluczowych projektów na ternie wspólnoty, dotyczących szeroko rozumianej infrastruktury energetycznej. Z tej kwoty aż 214,92 mln euro zostanie przeznaczone na budowę gazociągu Baltic Pipe, nowego, dwukierunkowego połączenia pomiędzy Polską i Danią biegnącego po dnie Morza Bałtyckiego. Rurociąg będzie miał kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa dostaw i integracji rynku w tym regionie Starego Kontynentu. Pieniądze ma otrzymać Gaz-System, polski operator systemu przesyłowego, który jest odpowiedzialny za realizację inwestycji Baltic Pipe.

Więcej pomiędzy niż na polsko-duński projekt zdecydowano się przeznaczyć jednie na synchronizację systemów przesyłowych energii elektrycznej na Litwie, Łotwie i Estonii. Państwa nadbałtyckie otrzymają wsparcie wynoszące prawie 322,8 mln euro. Wartość dofinasowania żadnego innego z 12 pozostałych, zaakceptowanych projektów nie przekroczyła 100 mln euro.

W ramach instrumentu „Łącząc Europę” (European CEF) wsparto badania i prace obejmujące: siedem przedsięwzięć dotyczących energii elektrycznej, dwa obejmujące tzw. inteligentne sieci, dwa z zakresu transportu transgranicznego CO2 i trzy na rynku gazu. KE przypomina, że zaproszenie do składania wniosków rozpoczęto w czerwcu ubiegłego roku, a zamknięto w 11 października. Przy rozdzielaniu pieniędzy priorytetowo traktowano projekty zwiększające konkurencyjność i bezpieczeństwo dostaw energii. Pod uwagę brano też wydajność przyszłych połączeń oraz ich wpływ na zrównoważony rozwój wspólnoty i ochronę środowiska.

Decyzję inwestycyjną w sprawie wspólnej realizacji projektu Baltic Pipe podjęli pod koniec listopada 2018 r.: Gaz-System i Energinet (właściciel gazociągów przesyłowych w Danii). Obie spółki zobowiązały się do budowy połącznia o łącznej długości 900 km na lądzie i na dnie morza. Gazociąg o rocznej przepustowości 10 mld m sześc. ma być oddany do komercyjnego użytku w październiku 2022 r.