Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo otrzymało na 25 lat koncesję wydobywczą obejmującą pakistańskie złoże Rehman. Wydał ją tamtejszy organ koncesyjny Directorate General of Petroleum Concessions. Koncesję wydobywczą wyodrębniono z części dotychczasowej koncesji poszukiwawczej Kirthar obejmującej złoża Rehman i Rizq, która została przyznana PGNiG w 2005 r. Na pozostałym obszarze tej koncesji spółka nadal prowadzi prace poszukiwawcze i widzi realne szanse odkrycia trzech kolejnych złóż gazu.

Obecnie PGNiG jest na etapie wstępnego zagospodarowania złóż Rehman i Rizq. Produkcja z nich wynosi 0,5 mln m sześc. na dobę. Według szacunków giełdowej spółki po zakończeniu prac zmierzających do pełnego zagospodarowania obu złóż wydobycie może wynieść 2,5 mln m sześc. na dobę. Gdyby tak się stało roczne wydobycie mogłoby sięgać 0,9 mld m sześc. Dla porównania w ubiegłym roku PGNiG ze złóż w Polsce, Norwegii i Pakistanie pozyskało łącznie 4,46 mld m sześc. błękitnego paliwa.

– Aktualnie prowadzone prace zmierzają do pełnego zagospodarowania złóż Rehman i Rizq. Jesteśmy w trakcie intensywnych prac przygotowawczych do wiercenia kolejnych otworów w celu dalszego zwiększenia produkcji gazu – mówi Piotr Woźniak, prezes PGNiG cytowany w komunikacie prasowym. Spółka precyzuje, że obecnie trwają prace testowe na odwiercie Rehman-2 i prace wiertnicze na otworze Rehman-3. Na złożach Rehman i Rizq koncern planuje jeszcze wiercenie kolejnych 10 otworów (7 na złożu Rehman i 3 na złożu Rizq). Spółka prowadzi także prace poszukiwawcze w celu przygotowania trzech otworów poszukiwawczych.

PGNiG ma 70 proc. udziałów zarówno w koncesji poszukiwawczej, jak i wydobywczej. Pozostałe udziały należą do Pakistan Petroleum Limited. Oddział PGNiG w Pakistanie działa od 1997 r. Koncern aktywnie poszukuje tam i analizuje możliwości pozyskania nowych projektów naftowych.