Gaz-System otrzymał ponad 110 mln zł unijnego dofinansowania na budowę jednego z kluczowych gazociągów przesyłowych w Polsce. Pieniądze z programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” będą przeznaczone na 72-kilometrowe połączenie Hermanowice–Strachocina w woj. podkarpackim.

Łączny koszt budowy nowego gazociągu szacowany jest obecnie na około 288 mln zł. Gaz-System informuje, że będzie on stanowił istotny element wschodniej nitki tzw. Korytarza Gazowego Północ–Południe. To długoterminowy projekty mający docelowo umożliwić transport dużych ilości surowca pomiędzy Polską, Czechami, Słowacją, Węgrami i krajami bałkańskimi.

Inwestycja ma umożliwić pełne wykorzystanie mocy podziemnego magazynu gazu w Strachocinie. Obecnie można w nim zgromadzić maksymalnie 0,36 mld m sześc. błękitnego paliwa. Nowy gazociąg umożliwi też współpracę krajowego systemu przesyłowego z planowanym dwukierunkowym połączeniem Polska–Słowacja. Ponadto będzie ważnym elementem w integracji polskich i ukraińskich sieci przesyłowych, zwłaszcza w kontekście planowanej budowy nowego połączenia pomiędzy tymi krajami. Po stronie polskiej ma mieć ono początek na węźle Hermanowice, a po ukraińskiej na węźle Bliche Volytsia.

Na początku grudnia operatorzy gazowych systemów przesyłowych Polski i Ukrainy podpisali umowę o współpracy przy realizacji rurociągu integrującego sieci obu krajów. Porozumienie zawarte pomiędzy Gaz-Systemem i PJSC Ukrtransgaz określa zasady współpracy przy prowadzeniu dalszych prac obejmujących projektowanie i budowę połączenia transgranicznego.

Ostatnim, nie mniej ważnym celem gazociągu Hermanowice–Strachocina jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz modernizacja i rozbudowa systemu przesyłowego w rejonie Polski południowo-wschodniej. Gaz-System informuje, że nowe połączenie będzie realizowane w oparciu o zapisy specustawy z kwietnia 2009 r. dotyczącej budowy terminalu LNG w Świnoujściu. Dzięki temu wiele procedur związanych z inwestycją zostało uproszczonych. Projekt uzyskał już niezbędne pozwolenie na budowę. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 2019 r.