Polskie LNG, spółka zależna od państwowego Gaz-Systemu do której należy terminal LNG w Świnoujściu, opublikowała ogłoszenie będące oficjalną formą poinformowania rynku o planowanym postępowaniu zmierzającym do wyłonienia wykonawcy rozbudowy gazoportu. Inwestycja ma być zrealizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W jej ramach zostanie wyłoniony wykonawca trzeciego zbiornika, dodatkowych instalacji zwiększających moc regazyfikacyjną oraz bocznicy kolejowej. Przetarg ma być ogłoszony jeszcze w grudniu tego roku.

– Publikując wstępne ogłoszenie spółka wyszła naprzeciw potencjalnym wykonawcom, dając im możliwość, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, odniesienia się do zaproponowanych warunków postępowania. Firmy zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać swoje komentarze i uwagi, dzięki którym proces przetargowy będzie pełniejszy i wyczerpujący – mówi cytowany w komunikacie prasowym Paweł Jakubowski, prezes Polskiego LNG.

Obecnie terminal w Świnoujściu oferuje dwie podstawowe usługi – regazyfikacji LNG oraz przeładunku tego surowca na autocysterny. Dzięki rozbudowie terminal zwiększy zarówno zdolności regazyfikacyjne, jak i rozszerzy funkcjonalności przeładunkowe. Obecnie obiekt ten jest w stanie przyjmować ładunku i dostarczać gaz do krajowej sieci w ilości do 5 mld m sześc. rocznie. Po realizacji tzw. Projektu SCS, jednej z trzech cząstkowych inwestycji, która ma być zrealizowana w ramach najbliższego przetargu, zdolności regazyfikacyjne terminalu maja wzrosnąć do 7,5 mld m sześc. rocznie.

Zwycięzca przetargu zobowiąże się też do zrealizowania tzw. Projektu Zbiornik i Projektu Kolej. W ramach pierwszego przedsięwzięcia ma być wykonany kompletny nowy zbiornik LNG o pojemności brutto 180 tys. m sześc. wraz z niezbędnym wyposażeniem i instalacjami umożliwiającymi pełną jego obsługę i współpracę z dwoma już istniejącymi. Wreszcie Projekt Kolej obejmie budowę bocznicy kolejowej (3-torowa z rozjazdami i torem dojazdowym) wraz z wyposażeniem niezbędnym do obsługi kolejowego frontu nalewczego LNG na cysterny kolejowe i ISO-kontenery.