Gazprom, niemiecki Uniper (dawny E.On) oraz Intera Latvija (należy do Rosneft), muszą do końca 2017 roku sprzedać swoje udziały w operatorze gazowym kraju – Latvijas Gaze. Kupującym będzie łotewska firma zajmująca się magazynowaniem i transportem gazu Conexus Baltic Grid. Powstanie ona poprzez wydzielenie gazowych magistrali oraz magazynów gazu z infrastruktury Latvijas Gaze, podała portal Delfi.

Akcjonariuszami Latvijas Gaze są „Gazprom” – 34 proc., Marguerite Gaz – 28,97 proc., Uniper Ruhrgas International – 18,26 proc., Itera Latvija – 16 proc.. Decyzja o powołaniu nowej spółki zapadła 2 września na WZA Latvijas Gaze.

Conexus będzie jedynym dostawcą usług przesyłu i magazynowania gazu na Łotwie. Pracę rozpocznie od 1 stycznia przyszłego roku a skład akcjonariuszy będzie taki sam jak w Łatwijas Gaze, ale tylko do końca roku. W tym czasie rosyjskie i niemiecki koncerny muszą sprzedać swoje udziały. Tak stanowi Trzeci pakiet energetyczny Unii, który zabrania firmom dostarczającym gaz mieć wpływ na jego przesył.

Łotwa jest ostatnią z bałtyckich republik wprowadzającą u siebie zasady unijnego rynku gazu. Swoje rynku zliberalizowały wcześniej Litwa i Estonia.