Gaz-System, spółka zarządzająca gazociągami przesyłowymi w Polsce, przeprowadzi 1 lipca aukcje na rezerwację przepustowości na połączeniach naszego kraju z państwami ościennymi. W ich ramach będzie można dokonać rezerwacji na okres nie dłuższy niż najbliższe 15 lat gazowych (rok gazowy rozpoczyna się od 1 października od godz. 6:00).

Gaz-System oferuje produkty roczne na gazociągach łączących polski system przesyłowy z systemami naszych sąsiadów. Chodzi zwłaszcza o połączenia w Cieszynie (na granicy z Czechami), Drozdowiczach (na granicy z Ukrainą), Wysokoje i Tietierowce (na granicy z Białorusią) oraz w tzw. Punkcie Wzajemnego Połączenia (na granicy z Niemcami).

Będą też aukcje na rezerwację mocy przesyłowych na gazociągu jamalskim. Jego właścicielem jest EuRoPol Gaz, a operatorem Gaz-System. Na gazociągu jamalskim dotychczas udostępniano przepustowości w ramach aukcji w niewielkim stopniu, gdyż na podstawie umowy międzyrządowej, ich zdecydowaną większością dysponuje rosyjski Gazprom. Sytuacja jednak się zmieni, gdyż umowa z Rosjanami obowiązuje do 16 maja 2020 r. Po tym terminie chcąc przesyłać surowiec do Niemiec będą musieli zarezerwować przepustowości w ramach aukcji. Gazprom za możliwość transportu błękitnego paliwa będzie musiał jednak płacić ceny rynkowe.

Dotychczas obowiązująca umowa Gazpromu z EuRoPol Gazem (firma której udziałowcami są Rosjanie i PGNiG), jest tak skonstruowana, że roczne zyski tego podmiotu ograniczono 21 mln zł. Z naszych informacji wynika, że gdyby obowiązywał unijny system pobierania opłat przesyłowych to EuRoPol Gaz za tranzyt powinien otrzymywać wynagrodzenie w przedziale 250-500 mln USD.