PGNiG opublikowało szacunkowe skonsolidowane przychody i zyski za IV kwartał i cały ubiegły rok. Wynika z nich, że końcówka roku przyniosła gazowniczemu koncernowi 12,79 mld zł przychodów i 0,39 mld zł czystego zarobku. Tym samym, rok do roku, sprzedaż wzrosła o 17,2 proc., a zysk netto spadł o 15,2 proc. Z kolei kluczy dla koncernu wskaźnik, czyli wynik EBITDA nieznacznie wzrósł do 1,35 mld zł.

Tradycyjnie już największy i pozytywny wpływ na wysokość zysków miały wyniki osiągnięte na wydobyciu ropy i gazu. Segment ten zapewnił grupie aż 78,5 proc. zysku EBITDA. PGNiG informuje, że decydujące znaczenie miał tu 21-proc. wzrost sprzedaży ropy naftowej, zwyżka ceny tego surowca (o 10 proc.) i gazu ziemnego (o 27 proc.) oraz spadek kosztów odwiertów negatywnych i spisanej sejmiki. PGNiG zwiększyło również zyski z wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. To przede wszystkim rezultat wzrostu sprzedaży i cen prądu.

Z drugiej strony w grupie dość mocno spadły zarobki w segmencie dystrybucji gazu, a w obszarze obrotu i magazynowania błękitnego paliwa pogłębiła się strata. Gorsze zyski z dystrybucji są przede wszystkim następstwem spadku taryfy, która obowiązywała od 1 marca ubiegłego roku. Z kolei do mocnego wzrostu straty w obrocie i magazynowaniu przyczyniły się rosnące koszty pozyskania błękitnego paliwa.

W całym ubiegłym roku grupa PGNiG wypracowała 41,27 mld zł przychodów, 7,12 mld zł zysku EBITDA oraz 3,21 mld zł czystego zarobku. Wszystkie wyniki wzrosły odpowiednio o 15,6 proc., 8,2 proc. oraz o 9,9 proc. Spółka zaznacza, że prezentowane wyniki mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikację zaudytowanego raportu rocznego planuje na 14 marca.