Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na gaz ziemny dla dwóch firm zależnych PGNiG. Będą one obowiązywać do końca tego roku. I tak, Polskiej Spółce Gazownictwa, do której należy zdecydowana większość gazociągów dystrybucyjnych w naszym kraju, obniżono ceny i stawki opłat sieciowych średnio o 5 proc. Podmiot ten przesyła surowiec do prawie 7 mln odbiorców. – Obniżenie stawek opłat dystrybucyjnych jest konsekwencją m.in. wzrostu ilości dystrybuowanego przez PSG gazu. Spadek opłat nie zagraża realizacji zaplanowanych przez przedsiębiorstwo projektów inwestycyjnych, które obejmują m.in. rozbudowę systemu dystrybucyjnego i gazyfikację „białych plam” na mapie Polski – przekonuje URE. Regulator dodaje, że obniżka opłat da możliwość skorzystania odbiorcom PSG z bardzo dobrych wyników finansowych osiąganych przez ten podmiot w ostatnich latach.

Prezes URE zatwierdził również nowe taryfy detaliczne na gaz dostarczany do prawie 6,5 mln gospodarstw domowych obsługiwanych przez PGNiG Obrót Detaliczny. Tu nastąpiła jednak podwyżka. W stosunku do dotychczasowej taryfy ustalono ją na poziomie 2,5 proc. dla wszystkich grup odbiorców. W niektórych przypadkach doszło też do niewielkich korekt tzw. opłat abonamentowych. URE podaje, że PGNiG Obrót Detaliczny podwyżkę uzasadniało wzrostem kosztów zakupu błękitnego paliwa na Towarowej Giełdzie Energii.

PGNiG informuje, że koszty transportu gazu stanowią około jednej trzeciej wysokości rachunku za gaz, a koszty samego surowca około dwóch trzecich jego wysokości. Tym samym w ostatecznym rozrachunku gospodarstwa domowe nie powinny odczuć większych zmian na swoich rachunkach. O terminie wprowadzenia taryfy decydują firmy, przy czym powinny to zrobić miedzy 14 a 45 dniem od chwili ich opublikowania.