Państwowy Gaz-System, który za pośrednictwem Polskiego LNG kontroluje gazoport w Świnoujściu poinformował, że do polskiego terminalu dostarczono już ponad 5 mln m sześc. skroplonego gazu ziemnego (LNG). To około 2,9 mld m sześc. surowca po zmianie jego stanu z ciekłego na gazowy. Pierwszy transport miał miejsce w grudniu 2015 r. i był przeznaczony do rozruchu nowych instalacji.

W tym roku zakończył się rozładunek kolejnego zbiornikowca LNG. To już 25. tego typu statek. Dostarczył on ponad 200 tys. m sześc. LNG. To zbiornikowiec LNG typu Q-flex, który pojawiał się do tej pory w Świnoujściu mniej więcej raz w miesiącu. W tym roku będą rozładowywane dwa razy częściej.

Gaz-System informuje, że obecnie wdrażany jest w życie projekt rozbudowy gazoportu, który stanowi część kompleksowej strategii rozwoju grupy kapitałowej. Po rozbudowie istniejącego układu tzw. regazyfikatorów SCV o kolejne jednostki, gdzie zachodzi proces zmiany stanu skupienia gazu z płynnego na gazowy, wzrosną moce regazyfikacyjne terminalu z obecnych 5 mld m sześc. do 7,5 mld m sześc. błękitnego paliwa rocznie. Takie ilości mają pozwolić zaspokoić połowę polskiego zapotrzebowania na gaz ziemny.

Dodatkowo projekt rozbudowy zakłada powstanie kolejnego nabrzeża, które umożliwi realizację kolejnych usług. Chodzi o załadunek i rozładunek zbiornikowców małej i średniej skali, przeładunek LNG ze statku przy nabrzeżu rozładunkowym na statek przy nabrzeżu przeładunkowym, załadunek jednostek bunkrujących skroplony gaz oraz bunkrowanie gazu.

Zarząd Gaz-Systemu wydał również spółce Polskie LNG rekomendację dotyczącą rozpoczęcia prac projektowych i przygotowawczych, których realizacja umożliwi przeładunek skroplonego gazu do kriogenicznych kontenerów ISO i cystern kolejowych. W ramach planowanej inwestycji na terenie terminalu powstanie również bocznica kolejowa wraz z infrastrukturą przeładunkową skroplonego gazu. Projekt rozbudowy zakłada wykorzystanie unijnych dotacji.