Jednym z głównych celów realizowanej obecnie w grupie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa strategii jest utrzymanie pozycji największego w kraju producenta energii w kogeneracji (jednoczesne wytwarzanie prądu i ciepła). Będzie on realizowany przede wszystkim poprzez nowe inwestycje.

Nowe elektrociepłownie

Najwięcej pieniędzy, bo 1,6 mld zł, będzie kosztowała budowa bloku gazowo-parowego o mocy około 450 MW (megawatów) na warszawskim Żeraniu. Inwestycję zrealizuje konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power Systems i Polimeks-Mostostal. Obecnie trwa organizacja zaplecza placu budowy, zaplecza socjalnego i przejęcia terenu budowy przez wykonawcę. Trwają też prace projektowe oraz terenowe związane z wykonaniem dróg tymczasowych.

– Po zakończeniu wszystkich inwestycji na terenie Żerania, tj. budowy bloku gazowo-parowego oraz kotłowni gazowej, wszystkie obiekty będą mogły zużywać około 600 mln m sześc. gazu, co stanowi około 4 proc. krajowego zużycia tego paliwa – informuje departament public relations PGNiG.

Kolejna sztandarowa inwestycja to realizowana wspólnie z Tauronem budowa bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli, również o mocy około 450 MW. Strony mają po połowie udziałów. Obiekt będzie zużywał około 500–600 mln m sześc. gazu rocznie. Całkowity budżet, liczony od początku tej inwestycji, wyniesie około 1,5 mld zł.

– Po odstąpieniu od realizacji kontraktu z generalnym wykonawcą, w 2016 r. wykonaliśmy inwentaryzację zrealizowanych do dnia odstąpienia robót, dostaw i usług oraz opracowaliśmy formułę dokończenia inwestycji. Ruszyła budowa nowego rurociągu wody chłodzącej realizowana metodą mikrotunelingu, wybrano wykonawcę – podaje PGNiG.

W planach przejęcia

Poza dwoma kluczowymi projektami grupa PGNiG kończy budowę bloku fluidalnego w Zofiówce w Jastrzębiu-Zdroju i przygotowuje się do budowy gazowej elektrociepłowni w Przemyślu, do której surowiec będzie dostarczany z lokalnych złóż. Koncern ma też plany dotyczące rozwoju istniejących elektrociepłowni w Warszawie i Pruszkowie. Spółka jest też zainteresowana zwiększeniem wykorzystania metanu pozyskiwanego w procesie wydobycia węgla na cele energetyczne.

Strategia grupy na lata 2017–2022 zakłada zwiększenie wolumenu sprzedaży ciepła i prądu o 20 proc. – Chcemy ten cel osiągnąć m.in. dzięki kontynuacji akwizycji lokalnych systemów ciepłowniczych (przy zapewnieniu oczekiwanego zwrotu z inwestycji). Stale monitorujemy oraz prowadzimy bieżącą analizę rynku, poszukując potencjalnych akwizycji systemów ciepłowniczych na terenie całego kraju – twierdzi PGNiG.

Po zakończeniu wszystkich realizowanych i zaplanowanych inwestycji energetycznych i ciepłowniczych około 2020 r. podstawowym paliwem wykorzystywanym w tym segmencie nadal będzie węgiel kamienny. Jego udział spadnie do 66 proc. Udział gazu, dziś marginalny, wzrośnie do 31 proc. Pozostałe 3 proc. stanowić będą biomasa i lekki olej.