Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo od chwili pojawienia się na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, czyli w ciągu ostatnich 10 lat, zainwestowało w tym rejonie około 5,3 mld zł oraz wydobyło 2,14 mld m sześc. gazu i prawie 2,2 mln ton ropy. Ponadto posiada około 78 mln boe (baryłki ekwiwalentu ropy) wydobywalnych zasobów obu surowców. Rosną też wyniki finansowe. W ubiegłym roku przychody wypracowane w Norwegii przekroczyły 1 mld zł.

PGNiG działa na szelfie za pośrednictwem firmy zależnej PGNiG Upstream Norway, która jest obecnie właścicielem udziałów w 18 koncesjach. Koncern wydobywa gaz i ropę ze złóż Skarv, Vilje, Morvin, Vale, Gina Krog. Stosunkowo niedawno, bo na przełomie czerwca i lipca tego roku, rozpoczęto wydobycie z Gina Krog. Obecnie trwają prace nad zagospodarowaniem złóż Storklakken i Snadd, na których produkcja ma rozpocząć się w 2020 r.

– Zarówno obecne jak i następne inwestycje w Norwegii będą tworzyć bazę dla przyszłych dostaw importowych gazu do Polski. Zależy nam na stałym zwiększaniu produkcji w tym regionie, który jest obecnie najważniejszym miejscem zagranicznej ekspansji grupy – mówi cytowany w komunikacie prasowym Piotr Woźniak, prezes PGNiG. Dodaje, że koncern dąży do uzyskania możliwości bezpośredniego sprowadzania gazociągami do Polski surowca ze złóż na szelfie. – Planowane połączenie gazociągowe przez Danię nie tylko pozwoli nam sprowadzać gaz wydobywany w Norwegii do kraju, ale trwale zmieni uwarunkowania polityki energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej z korzyścią dla bezpieczeństwa Polski i regionu – twierdzi Woźniak.

Norweski Szelf Kontynentalny jest jednym z priorytetów inwestycyjnych określonych w strategii grupy na lata 2017-2022. W tym roku przewidywana wielkość produkcji w tym rejonie określona jest na 571 tys. ton ropy oraz 0,5 mld m sześc. gazu, co stanowi około 15 proc. łącznego wydobycia realizowanego przez koncern. PGNiG informuje, że prowadzi rozmowy mające na celu pozyskanie kolejnych obszarów koncesyjnych, tak aby w 2022 r. osiągnąć wielkość wydobycia w Norwegii na poziomie co najmniej 2,5 mld m sześc. gazu rocznie.

– W ciągu ostatniej dekady pozyskaliśmy kilkanaście koncesji na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. Nasze udziały obejmują pięć złóż produkcyjnych i dwa będące w fazie zagospodarowania – podaje Marek Woszczyk, dyrektor generalny PGNiG Upstream Norway. Zapewnia, że spółka ma bardzo dobre relacje z partnerami operującymi na koncesjach, w których ma udziały.