Polska Spółka Gazownictwa, jedna z kluczowych firm należących do grupy PGNiG, ma już podpisanych ponad 240 listów intencyjnych o współpracy z gminami w sprawie przeprowadzenia na ich terenie gazyfikacji. Najwięcej takich umów zawarły oddziały firmy w Warszawie, Białymstoku, Olsztynie, Lublinie oraz we Wrocławiu. O tym kiedy, który projekt będzie realizowany zdecyduje przede wszystkim jego opłacalność. Na to z kolei duży wpływ będzie miała obecność na danym terenie dużego odbiorcy, który zagwarantuje odbiór istotnych wolumenów błękitnego paliwa. Według PSG, ścisła współpraca z samorządami to realizacja zarówno rządowej polityki zrównoważonego rozwoju, polegającej na likwidacji barier cywilizacyjnych, jak nowej strategii spółki na lata 2016-2022. PSG w najbliższych sześciu latach planuje wydać ponad 11 mld zł na rozbudowę systemu gazownictwa dystrybucyjnego w naszym kraju.

Koncern informuje, że gazyfikacja nowych gmin będzie przeprowadzana zarówno w oparciu o budowę tradycyjnej sieci gazowej, jak i przy wykorzystaniu stacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG. Dzięki drugiemu z tych rozwiązań możliwe będą dostawy surowca na tereny, na których dotychczas budowa gazociągów była nieopłacalna. Surowiec do stacji regazyfikacji będzie pozyskiwany poprzez terminal w Świnoujściu.

Obecnie grupa PGNiG posiada osiem stacji regazyfikacyjnych na terenie województw: dolnośląskiego (Mieroszów, Świętoszów), mazowieckiego (Ostrołęka), podlaskiego (Zielone Kamedulskie), warmińsko-mazurskiego (Ełk, Olecko, Pisz) oraz zachodniopomorskiego (Ińsko).