Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, za pośrednictwem zależnej firmy PGNiG Upstream Norway, nabyło od Aker BP udziały w odkrytym kilka lata temu złożu Storklakken. Zrealizowana transakcja wpisuje się w strategię koncernu, zakładającą m.in. wzrost wydobycia ropy i gazu poza granicami naszego kraju.

– To kolejny dowód naszego zaangażowania w zwiększanie produkcji w Norwegii. Jesteśmy przekonani, że dzięki profesjonalizmowi Aker BP i jej umiejętnościom w zakresie terminowej realizacji projektów zgodnie z przewidywanym budżetem, inwestycja wkrótce się zwróci – mówi cytowany w komunikacie prasowym Piotr Woźniak, prezes PGNiG.

Koncern nabył 35 proc. udziałów w koncesji PL460 zlokalizowanej na Morzu Północnym. Pozostałe 65 proc. udziałów będzie w posiadaniu Aker BP. Podmiot ten pełni również funkcję operatora koncesji. PL460 znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie złoża Vilje, w którym PGNiG posiada ponad 24 proc. udziałów. Nabyta koncesja obejmuje złoże ropy naftowej Storklakken odkryte przez Aker BP w 2010 r. Według operatora wielkość zasobów wydobywalnych przypadających na udział PGNiG Upstream Norway wynosi 3,85 mln boe (baryłki ekwiwalentu ropy). Plan zagospodarowania złoża przewiduje podłączenie wykonanych już odwiertów do platformy Alvheim i uruchomienie produkcji w 2020 r.

Zarówno obecna transakcja jak i przyszłe inwestycje w złoże Storklakken mają być sfinansowane ze środków pochodzących z działalności operacyjnej PGNiG w Norwegii. Koncern w komunikacie prasowym nie podaje ile zapłacił za nabywane udziały, ani ile będzie musiał wydać na zagospodarowanie złoża.

PGNiG przypomina, że nabywanie aktywów poszukiwawczo – wydobywczych w Norwegii jest dla grupy naturalnym kierunkiem rozwoju. Projekty realizowane dotąd w tym kraju, w tym zwłaszcza dotyczące złoża Skarv, charakteryzują się wysokim poziomem rentowności i niskim ryzykiem. Zarówno obecne jak i przyszłe inwestycje w tym regionie mają tworzyć bazę dla przyszłych dostaw gazu do Polski.