Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na gaz ziemny dla PGNiG, Polskiej Spółki Gazownictwa, PGNiG Obrót Detaliczny oraz SGT EuRoPol Gazu i Gaz – Systemu. Nowe cenniki prawdopodobnie zaczną obowiązywać od Nowego Roku.

– Pierwotne wnioski przedsiębiorstw różniły się znacząco od tych uznanych za uzasadnione. Dopiero w wyniku postępowań administracyjnych prowadzonych w urzędzie oraz wielokrotnych wezwań kierowanych do spółek w ramach postępowań administracyjnych możliwe było ich zatwierdzenie przez regulatora – informuje URE w komunikacie prasowym.

I tak taryfa na gaz wysokometanowy dla PGNiG, który sprzedaje surowiec największym odbiorcom w Polsce (powyżej 25 mln m sześc. rocznie), została średnio obniżona o 6,8 proc. oraz o 4,6 proc. dla odbiorców hurtowych. URE zatwierdziło ją na 3 miesiące. URE podaje, że ustalenie niższych cen błękitnego paliwa było możliwe dzięki obserwowanemu na świecie spadkowi cen ropy naftowej. To już czwarta obniżka cennika w PGNiG od początku tego roku. W stosunku do cen z końca grudnia 2014 r. taryfa na gaz wysokometanowy spadła już łącznie o 20,9 proc., a dla gazu zaazotowanego o 14,8 proc.

URE obniżył również taryfy dla klientów PGNiG Obrót Detaliczny, czyli małych i średnich firm oraz gospodarstw domowych (łącznie ponad 6 mln podmiotów). Ceny gazu wysokometanowego dla odbiorców zużywających do 110 kWh/h błękitnego paliwa (w tej grupie znajdują się gospodarstwa domowe) spadają o 3,5 proc. Z kolei stawka abonamentowa zniżkuje o 10 proc. Podmioty zużywające powyżej 110 kWh/h zapłacą za surowiec o 2 proc. mniej, natomiast stawki opłat abonamentowych pozostają na niezmienionym poziomie.

W efekcie średnie ceny gazu ziemnego wysokometanowego dla tzw. kuchenkowiczów spadają o 3,1 proc., dla ogrzewających wodę o 2,8 proc. oraz o 2,6 proc. gdy gaz jest wykorzystywany do ogrzewania mieszkań i domów.