Program to efekt współpracy Gaz-Systemu, PGNiG oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, której celem jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiego sektora gazowniczego. Łączny budżet programu wynosi 400 mln zł. O granty na prace badawczo-rozwojowe mogą się ubiegać konsorcja złożone z przedsiębiorstw i jednostek naukowych, lub wyłącznie jednostki naukowe. Szczególnie poszukiwane są projekty z zakresu wydobycia węglowodorów, produkcji paliw gazowych, pozyskania metanu z pokładów węgla, a także materiałów do budowy i eksploatacji sieci gazowych, nowych zastosowań LNG i CNG oraz technologii wodorowych, czy ochrony środowiska.

- Ostatnie dwa lata potwierdzają stabilny wzrost polskiej gospodarki. Podejmujemy liczne działania, aby utrzymać ten korzystny trend. Widać to na przykładzie gazownictwa, gdzie obok ważnych inwestycji infrastrukturalnych, istotne nakłady przeznaczane są na prace badawczo-rozwojowe - komentuje Gowin, wicepremier i minister nauki.

Największą innowacją na polskim rynku gazu w ostatnich latach było uruchomienie świnoujskiego gazo portu. Dotąd do terminalu przypłynęło 25 statków, dostarczając ponad 5 mln. M sześc. LNG. - Mamy nadzieję, że za sprawą programu INGA, a także budowy Baltic Pipe, będziemy uczestniczyć w kolejnych innowacyjnych przedsięwzięciach - mówi Artur Zawartko, wiceprezes Gaz-Systemu.

Maciej Chorowski, dyrektor NCBR, podkreśla, że INGA pozwoli na realizację najlepszych, najbardziej perspektywicznych projektów, ale również będzie stanowić sygnał dla całego sektora, że warto inwestować w innowacje. Łukasz Kroplewski, wiceprezes PGNiG ds. rozwoju nie ma z kolei wątpliwości, że INGA zaangażuje wielu naukowców i przedsiębiorców w rozwój sektora energetycznego. Mamy nadzieję, że program pozwoli zaangażować także małe i średnie przedsiębiorstwa - dodaje.