Lepsze wyniki Energi w 2017 r.

W 2017 roku Energa osiągnęła lepsze wyniki we wszystkich liniach biznesowych. Wynik EBITDA gdańskiej grupy wzrósł o 133 mln zł, do 2,16 mld zł. Przychody przekroczyły 10,5 mld zł, zaś wynik netto było 652 mln zł wyższy i wyniósł 789 mln zł.

Publikacja: 15.03.2018 06:47

Lepsze wyniki Energi w 2017 r.

Foto: materiały prasowe

Do wyniku EBITDA w prawie 80 proc. dołożył się segment dystrybucji. Na dobry wynik tego segmentu pozytywnie wpłynął wzrost średniej stawki dystrybucyjnej (o blisko 5 proc.), wyższy wolumen dystrybuowanej energii (o 2 proc.), a także wzrost marży dystrybucyjnej i korzystna struktura sprzedaży usług. Niekorzystne były zaś m. in. wyższe koszty podatku od nieruchomości i koszty utrzymania sieci ze względu na konieczność odbudowy sieci po nawałnicach i orkanach.

W wytwarzaniu, którego wynik EBITDA stanowił 18 proc. całości, rezultaty poprawiły się o ponad jedną czwartą. Wzrost wynikał głównie z większych przychodów ze sprzedaży praw majątkowych oraz regulacyjnych usług systemowych. Produkcja energii elektrycznej w aktywach wodnych była wyższa o 26 proc., a w aktywach wiatrowych o 27 proc. Na dobre wyniki wpłynął także wzrost cen sprzedaży energii przez Elektrownię Ostrołęka.

Z kolei sprzedaż zapracowała na 4 proc. wyniku EBITDA całej grupy. Rok wcześniej udział tego segmentu stanowił jedynie 2 proc. Wyższe o wyniki wypracowano, mimo spadku marży na sprzedaży energii oraz gazu. Spadek rentowności tej działalności był związany z rosnącymi obciążeniami wynikającymi z realizacji długoterminowych kontraktów na zakup zielonych certyfikatów. Wynik tego biznesu poprawiło natomiast rozwiązanie odpisów aktualizujących należności sporne oraz rozwiązanie części, zawiązanych w grudniu 2016 roku, rezerw na postępowania administracyjne i sądowe.

Energa wydała w ubiegłym roku na inwestycje ponad 1,4 mld zł, z czego najwięcej, prawie 1,25 mld zł poszło na dystrybucje. Dzięki temu grupa m.in. przyłączyła blisko 52 tys. nowych klientów (ma ich już ponad 3 mln), wybudowała i zmodernizowała ponad 3,7 tys. km linii wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia i przyłączyła do sieci 32 MW nowych źródeł OZE.

Na modernizację sieci pozyskano 250 mln euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Oprócz tego spółka planowo realizowała przygotowania do rozpoczęcia w 2018 roku budowy nowego bloku Ostrołęka C, który rozszerzy w przyszłości krajowy potencjał wytwórczy i wzmocni bezpieczeństwo polskiego systemu elektroenergetycznego. Program optymalizacji zarządzania i ograniczania kosztów spowodował wzrost efektywności i zoptymalizował alokację środków na cele budujące wartość całej organizacji.

- Poprawa wyników z kwartału na kwartał i wyższa kapitalizacja spółki w 2017 roku zostały bardzo dobrze odebrane przez inwestorów. Energa otrzymała pozytywne rekomendacje analityków, potwierdzające, że jest podmiotem odpowiedzialnie zarządzanym i stabilnym– zauważył cytowany w komunikacie Jacek Kościelniak, wiceprezes ds. finansowych.

W 2017 roku Energa prowadziła proces optymalizacji struktury i zarządzania . Scentralizowano procesy logistyczne oraz obsługę IT. W wyniku tych działań liczba spółek zależnych zmniejszyła się z 44 do 34, a do końca 2018 roku spadnie do około 20. Oprócz ograniczenia kosztów operacyjnych, działania te zwiększają decyzyjność oraz elastyczność firmy w zmiennym otoczeniu rynkowym.

Do wyniku EBITDA w prawie 80 proc. dołożył się segment dystrybucji. Na dobry wynik tego segmentu pozytywnie wpłynął wzrost średniej stawki dystrybucyjnej (o blisko 5 proc.), wyższy wolumen dystrybuowanej energii (o 2 proc.), a także wzrost marży dystrybucyjnej i korzystna struktura sprzedaży usług. Niekorzystne były zaś m. in. wyższe koszty podatku od nieruchomości i koszty utrzymania sieci ze względu na konieczność odbudowy sieci po nawałnicach i orkanach.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Energetyka
Rosyjski szantaż w Famurze. Chcą odkupić udziały warte 70 mln zł za 1 tys. euro