Obecnie nowoczesna gospodarka odpadami oznacza nie tylko korzyści dla środowiska, ale także możliwości biznesowe dla przedsiębiorców. W tej jeszcze raczkującej u nas nowej branży śmieciowej nie brakuje jednak zainteresowanych robieniem pieniędzy na segregacji śmieci, przetwarzaniu ich i utylizacji.

Wykorzystanie biogazu z odpadów do produkcji energii elektrycznej nie jest w Polsce futurystyczną wizją przyszłości, lecz czymś już funkcjonującym i znajdującym kolejnych naśladowców. Problemem, zdaniem przedsiębiorców, są jednak bariery w postaci niestabilnych przepisów, co powoduje, że warunki inwestowania w tę branżę nie zachęcają do podejmowania tego rodzaju działalności. Polski dotykają także spore opóźnienia we wprowadzaniu w gminach fundamentalnych zasad gospodarowania odpadami. Problemem nadal jest nielegalne składowanie i pozbywanie się śmieci, a także stosunkowo niewielkie kary za takie praktyki.

Nie oznacza to jednak, że jest źle. Prywatyzacja i skomercjalizowanie sektora gospodarki odpadami rozpoczęte w połowie lat 90. XX wieku w znacznym stopniu spowodowało, że w prywatnych rękach jest obecnie ponad połowa tego rynku. Ten fakt spowodował znaczny wzrost jakości usług i wprowadzenie nowoczesnych technologii przetwarzania odpadów i rozwiązań logistycznych. Po prostu po raz kolejny potwierdziła się reguła, że konkurencja rynkowa jest sprawdzonym sposobem sprawnego funkcjonowania organizmu w warunkach wolnorynkowych, pozwalającym na rzetelną kontrolę jakości usług i ich cen. Kolejnym krokiem dla poprawy gospodarki odpadami było dostosowanie się do przepisów unijnych.

Ten rok dla sektora będzie wyjątkowy. Oznacza nie tylko zamknięcie składowisk odpadów, które choć były tanie w eksploatacji, to wyrządzały środowisku ogromne szkody. Ministerstwo Środowiska zapowiada, że 2010 rok będzie przełomowy, i wręcz rewolucyjny. Zaktualizowany ma zostać krajowy plan gospodarki odpadami, kontynuowane będą prace nad opracowaniem założeń do ustawy o odpadach. W tym roku resort środowiska planuje uporządkowanie systemu opłat za składowanie odpadów i dalsze prace nad zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Planowane są też prace nad nowelizacją ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz kontynuacja prac nad projektem ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Branża z nadzieją patrzy na zapowiadane zmiany i spodziewa się nie tylko przełomu, ale niemalże rewolucyjnego uporządkowania systemu i rzeczywistego wypełniania obowiązków, do których zobowiązaliśmy się, przystępując do Unii Europejskiej.