Papiery wyemitowano w zamian za warranty subskrypcyjne. Przy czym obaj akcjonariusze objęli nowe akcje [b]po cenie 11,89 zł za sztukę[/b], a nie po 20 zł, jak wynikało z podpisanych wcześniej umów. Zarząd Petrolinvestu przystał bowiem na warunki, jakich zażądały oba podmioty. I Prokom Investments, i Osiedle Wilanowskie zwiększyły zaangażowanie w spółkę poszukiwawcza w ramach zamiany wierzytelności na akcje.

Chodziło o prowizje za ustanowienie zabezpieczeń kredytu oraz spłaty części zobowiązań Petrolinvestu wobec banków PKO BP oraz BGK. W przypadku pierwszego podmiotu potraceniu uległa kwota ponad 17,21 mln zł, w przypadku drugiego - ponad 12,15 mln zł. Wypuszczone właśnie akcje Petrolinvestu, które stały się własnością obu zależnych od Krauzego podmiotów stanowią 6,17 proc. w podwyższonym kapitale spółki poszukiwawczej.