Janusz Włodarski zastąpi na stanowisku prezesa Michała Waligórskiego, odwołanego przez premiera z dniem 30 listopada.

Nowy prezes PAA jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej (specjalność: Systemy i Urządzenia Energetyczne). Był pracownikiem Urzędu Dozoru Technicznego (w latach 1981-85) i Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej (w latach 1985-92). W latach 1987-92 pracował również w Głównym Inspektoracie Dozoru Jądrowego (GIDJ) Państwowej Agencji Atomistyki, a od 1992 do 1993 r. - w Państwowym Inspektoracie Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej, jednostce budżetowej podległej PAA.

Od 1993 r. był zatrudniony w PAA, od 2002 r. - aż dotychczas - był dyrektorem generalnym Agencji.

W trakcie całej swojej kariery zawodowej Prezes Włodarski zajmował się zagadnieniami dozorowymi obiektów jądrowych. Uczestniczył w licencjonowaniu obiektów jądrowych (Elektrownia Jądrowa "Żarnowiec" w budowie, reaktory badawcze i instalacje doświadczalne w Instytucie Energii Atomowej w Świerku) oraz w pracach nad "Wspólną Konwencją bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi".

Jak pisaliśmy w grudniu, odwołany 30 listopada z funkcji szefa PAA Michał Waligórski ostro skrytykował przebieg prac nad Programem Energetyki jądrowej. Zarzucił m.in. rządowi niespójność powstającego programu oraz ignorowanie międzynarodowych doświadczeń w tej dziedzinie. Hanna Trojanowska, pełnomocnik rządu ds. energetyki jądrowej zaprzeczyła jednak, jakoby odwołanie Waligórskiego miało związek z pracami nad PEJ.