- Natrafiono na złoża ropy i gazu ziemnego w odwiercie poszukiwawczym Tolanj X-1 należącym do bloku TAL w Pakistanie. Odwiert Tolanj X-1 został rozpoczęty 21 czerwca 2010 r. - głosi komunikat.

Odwiert będzie prowadzony dalej w celu zbadania niższych pokładów, a MOL liczy na dalsze odkrycia.

- Udane testy uzasadniają strategiczną koncentrację MOL na wzroście w segmencie złóż, opierającą się na projektach eksploracyjnych. Pakistan jest jednym z kluczowych krajów w naszej strategii, gdzie działania w TAL Block zaowocowały nie tylko znaczącymi rezultatami, ale we współpracy z rządem Pakistanu i partnerami w JV rosnącą produkcją hydrocarbonu. Oczekujemy kolejnych odkryć - powiedział wiceprezes MOL ds. eksploracji i produkcji, Zoltán Áldott, cytowany w komunikacie.

Grupa MOL - poprzez swoją 100-proc. spółkę zależną MOL Pakistan Oil&Gas Co B.V. jako operatorem - prowadzi prace poszukiwawcze w bloku TAL od 1999 roku. MOL ma 10 proc. udziału w tym konsorcjum, Government Holdings (Private) Limited - 5 proc., Oil and Gas Development Company Limited - 30 proc., Pakistan Petroleum Limited - także 30 proc., a Pakistan Oilfields Limited - pozostałe 25 proc.

Narastająco w I-IV kw. 2010 roku spółka miała 100,8 mld HUF skonsolidowanego zysku netto wobec 95,1 mld HUF zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 4297,0 mld HUF wobec 3254,7 mld HUF.