Dodał, że PKN może powrócić do transakcji w zależności od warunków rynkowych.