Ograniczenie zużycia energii oraz ilości wytwarzanych odpadów jest obecnie wyznacznikiem świadomej działalności biznesowej. Kadra kierownicza nie dysponuje jednak na ogół danymi niezbędnymi do podejmowania rzetelnych, proaktywnych decyzji dotyczących wykorzystywania energii w kierowanej przez siebie firmie. Zbyt często inicjatywy związane z energetyką są jednorazowymi poprawkami, które nie są prawidłowo mierzone i monitorowane w miarę upływu czasu.

To z kolei prowadzi do sytuacji, w której korzyści uzyskane wskutek wprowadzenia zmian są szybko tracone. Kluczem do utrzymania i poprawy wykorzystywania energii jest dostarczanie odpowiednich informacji kadrze kierowniczej, dzięki czemu może ona podejmować rzetelne decyzje i zaplanować długofalowe działania, które zapewnią równowagę między zużyciem energii oraz innymi celami, takimi jak komfort i bezpieczeństwo w budynku oraz produktywność pracowników.

Rada Budynków Przyjaznych Środowisku (USA)szacuje, iż komercyjne budynki biurowe zużywają średnio o 20 proc. więcej energii niż jest to rzeczywiście konieczne. Na szczęście istnieje wiele sposobów na ograniczenie kosztów związanych z energią. Możliwe jest zwiększenie wydajności urządzeń umożliwiające ograniczenie wykorzystywania oraz zużycia energii. Można również przeprowadzić odnowę samego budynku oraz zastosować elementy sterujące, ograniczające straty energii i oszczędzające energię elektryczną. Ograniczenie zużycia oraz strat energii spowodowanych jej upływem i marnowaniem może znacząco obniżyć koszty obsługi budynku.

- System zdalnego monitorowania energii to sprawdzone rozwiązanie zapewniające widoczny wpływ na dochody firmy. System taki wykorzystuje technologię opartą na sieci Web i dostarcza dane, analizy oraz wskazówki umożliwiające kadrze kierowniczej zrozumienie zużycia energii, podejmowanie odpowiednich działań oraz zapewnia ciągłą poprawę wydajności zużycia energii oraz pracy urządzeń elektrycznych w monitorowanym budynku - podkreśla Jacek Parys, Wiceprezes Pionu Budynków firmy Schneider Electric.

Gromadzenie kluczowych danych dotyczących zużycia energii elektrycznej może odbywać się dzięki automatycznemu zbieraniu danych przy użyciu inteligentnych mierników, urządzeń rejestrujących dane, dzięki systemom zarządzania budynkiem oraz kontrolerom sieci, jak również bezpośrednio od dostawcy danej usługi.