Zgodnie ze strategią PGE, nowy blok będzie miał moc 600 – 840 MW. Jego uruchomienie zaplanowano na 2016 rok. Wiceprezes energetycznej spółki dodał, że PGE realizuje też kilka innych istotnych projektów opartych na gazie.

– Ogłosiliśmy już przetarg na budowę bloków w Gorzowie, Elektrowni Pomorzany w Szczecinie i w Bydgoszczy. Realizacja tych projektów uzależniona jest jednak od warunków prawnych, głownie od tego, czy utrzymane zostanie wsparcie w postaci żółtych certyfikatów – dodał Skowroński.

Zaznaczył też, że te inwestycje mają istotne znaczenie dla systemu elektroenergetycznego w Polsce. Mają bowiem szansę zostać uruchomione w latach 2015 – 2016, czyli w czasie, kiedy istnieje największe ryzyko niedoboru mocy energetycznych.