Wymogi Urzędu Bezpieczeństwa Jądrowego zalecają 72-godzinny czas pracy reaktora po odcięciu dostaw energii, testy nowego uszczelnienia Arevy przeprowadzone w trudnych warunkach w temperaturze wody 310 stopni Celsjusza i ciśnieniu 175 barów potwierdziły, że jest ono w stanie zapewnić integralność obwodu pierwotnego reaktora przez 120 godzin.

- Możliwość wydłużenia czasu pracy reaktora do 120 godzin w czasie przerwania dostaw energii stanowi niezwykle istotny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa elektrowni. Jest to wynik wieloletnich badań nad konserwacją ponad 400 pomp RCP na całym świecie oraz ścisłej współpracy z operatorami elektrowni jądrowych - powiedział Thierry Schietecatte, prezes zarządu Areva JSPM.

Kluczowym elementem pompy chłodzącej reaktora (RCP), która pompuje chłodziwo między rdzeniem a wytwornicą pary, jest system uszczelniania osi, od którego zależy szczelność obiegu pierwotnego. Dlatego istotne jest utrzymanie pracy systemu nawet w warunkach ekstremalnych, takich jak wydłużony okres braku dostaw energii, w celu zabezpieczenia reaktora przed odsłonięciem rdzenia i tym samym zachowanie bezpieczeństwa i zapewnienia integralności elektrowni.

System hydrodynamicznego uszczelnienia został stworzony dla zastąpienia istniejących uszczelnień hydrostatycznych w pompach chłodzących typu RCP, także w reaktorach generacji III. Może być zastosowany w już pracujących reaktorach i tych, które dopiero zostaną wybudowane. Nowy rodzaj uszczelnienia typu HD może być używany nawet przez 10 lat, wydłużając tym samym przerwy między kolejnymi kontrolami bezpieczeństwa.