Operatorem koncesji jest spółka Det norske Oljeselskap, która prowadzi wiercenia, korzystając z wynajętej platformy „Maersk Guardian". Głębokość wody w miejscu wierceń wynosi 80 m.

Wedle szacunków potencjalne zasoby wydobywalne PL 497 mieszczą się w przedziale 80 – 300 mln boe (barrels of oil equivalent).

– Po zakończeniu wierceń na koncesji PL 497/497B platforma "Mærsk Guardian" zostanie przeholowana na koncesję PL 498, której operatorem jest Lotos E&P Norge – mówi Steinar Sorensen, exploration manager w Lotos E&P Norge. – Platforma będzie wierciła tam kolejny otwór, którego celem ma być potwierdzenie akumulacji w utworach kredowych na prospekcie Skagen.

Lotos E&P Norge posiada 25 proc. udziałów w koncesji PL 498, która również znajduje się na M. Północnym.