Lotos ma zgodę na przejęcie aktywów Heimdal

Spółka otrzymała zgodę organów administracyjnych w Norwegii na finalizację transakcji przejęcia aktywów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Publikacja: 19.12.2013 15:38

Spółka Lotos Exploration & Production Norge, która zawarła z firmą Centricą Norge umowę w sprawie zakupu pakietu aktywów Heimdal na Norweskim Szelfie Kontynentalnym otrzymała zgodę organów administracyjnych w Norwegii na finalizację transakcji. Tym samym spełniły się wszystkie warunki zawieszające ww. umowę.

Spółka Lotos Norge, podmiot zależny firmy Lotos Petrobaltic, poinformowała 5 listopada br. o zawarciu umowy w sprawie nabycia udziałów w 12 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Wydobycie w Norwegii (przypadające na przejęte przez Lotos udziały) kształtuje się na poziomie ok. 240 tys. toe  rocznie (5 tys. boe/d), z czego 70proc. stanowi gaz ziemny, a 30proc. kondensat (lekka ropa naftowa).

Umowa stanowi dla Lotosu znaczący krok na drodze ku realizacji strategii rozwoju segmentu poszukiwań i wydobycia, oraz radykalnie zmienia sytuację koncernu w zakresie dywersyfikacji aktywów wydobywczych. Celem strategicznym LotosU jest osiągnięcie w perspektywie do 2015 r. wielkości wydobycia węglowodorów rzędu 1,2 mln ton rocznie (24 tys. boe/d).

Wartość transakcji wynosi 175,8 mln dol., z czego 80 mln dol. (45proc.) zostanie sfinansowane bezgotówkowo – z przepływów pieniężnych z 2013 r., poprzez wykorzystanie tarczy podatkowej Yme. Transakcja w perspektywie 2016 r. pozwoli na odzyskanie 2/3 posiadanej przez Lotos tarczy podatkowej.

Dodatkowo, w wyniku nabycia udziałów w koncesjach norweskich, zasoby LotosU zwiększyły się o 9 mln boe w zakresie zasobów eksploatacyjnych potwierdzonych i prawdopodobnych (2P reserves) oraz o 31 mln boe w zakresie zasobów warunkowych wg najlepszego szacunku (2C contingent resources). Dla porównania, w 2012 r. Lotos wydobył 265 tys. ton ropy naftowej (ok. 5,4 tys. bbl/d), a jego aktualne potwierdzone rezerwy (2P reserves) ropy naftowej wynoszą 52,5 mln bbl.

W ramach transakcji Lotos nabył udział na poziomie 5proc. w złożu Heimdal, które stanowi centrum przetwarzania i dystrybucji gazu ziemnego z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego. Ponadto transakcja obejmuje 30-procentowy udział w złożu Byggve/Skirne, 20-procentowy udział w złożu Atla oraz udział na poziomie 25,8proc. w złożu Vale – na wszystkich tych złożach prowadzona jest eksploatacja gazu ziemnego i kondensatu. Lotos przejmie również następujące udziały w nowo odkrytych złożach: 10-procentowy udział w złożu FriggGammaDelta, 50-procentowy udział w złożu Fulla (włącznie ze statusem operatora) oraz 7,9-procentowy udział w złożu Rind. Zagospodarowanie tych obszarów koncesyjnych jest możliwe do 2020 r. lub w później.

Heimdal to morskie złoże gazowe położone na M. Północnym, 212 kilometrów na północny zachód od Stavanger. Obecnie, ze względu na centralne położenie złoża Heimdal, jego infrastruktura jest wykorzystywana do magazynowania i dystrybucji gazu ziemnego pochodzącego z pobliskich złóż Atla, Byggve/Skirne oraz Vale. Operatorem koncesji Heimdal jest Statoil Petroleum AS, natomiast jej pozostałymi udziałowcami są Total E&P Norge AS, Petoro AS oraz Centrica Norge.

Początkowo gaz wydobywany ze złoża Heimdal był przesyłany do terminala w Kårstø (Norwegia), a stamtąd do Niemiec. Obecnie surowiec może być również przesyłany do terminala w St. Fergus (Wielka Brytania). Z kolei kondensat pochodzący ze złoża Heimdal jest transportowany rurociągiem na złoże ropy naftowej Brae, zlokalizowane w brytyjskim sektorze M. Północnego.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie