Zakupiona spółka posiada już prawomocne pozwolenie na budowę biogazowni rolniczej w Starym Przybysławiu k/Świdwina o zainstalowanej mocy energetycznej wynoszącej 1,2 MW, a także umowę z Urzędem Marszałkowskim na dotację w wysokości 6 mln zł. Esperotia zamierza niezwłocznie rozpocząć realizację tego projektu.

- Z uwagi na liczbę projektów biogazowych będących w fazie deweloperskiej, jesteśmy zainteresowani przejmowaniem spółek celowych, posiadających już prawomocne pozwolenia na budowę, zapewnione finansowanie dłużne czy też pozyskaną dotację. Takie działanie gwarantuje spółce trafioną inwestycję i przyspiesza czas realizacji budowy pakietu biogazowni rolniczych – mówi Agnieszka Król, prezes Esperotia Energy Investments.

Spółka przewiduje, że po 12 miesiącach od rozpoczęcia budowy pojawią się pierwsze przychody w spółce celowej z tytułu sprzedaży energii i certyfikatów, co wpłynie pozytywnie na jej skonsolidowane wyniki finansowe.

Branża OZE oczekuje obecnie na przyjęcie przez Sejm nowej ustawy OZE. Według pierwotnych planów, projekt Ustawy miał trafić do Parlamentu w marcu. Jego podstawowym założeniem jest odejście od obecnego systemu dotowania bieżącej produkcji energii ze źródeł odnawialnych na rzecz systemu aukcyjnego. Podmioty, które zaoferują najniższą cenę takiej energii, będą mogły liczyć na otrzymanie gwarancji jej zakupu nawet przez 15 lat.

- Z uwagi na sytuację panującą na Ukrainie, widzimy coraz większe znaczenie stabilnych, niezależnych i rozproszonych źródeł energetycznych, którymi są właśnie biogazownie. Zanim jednak wejdzie w życie nowa ustawa, spółka będzie dążyła do zrealizowania kilku projektów, by mogły one funkcjonować zgodnie z dzisiejszym prawem – stwierdza Król.