W niedzielę dokument został zatwierdzony przez komitet stały Rady Ministrów, a już w poniedziałek przyjął go rząd.

Na podstawie tego rozporządzenia zostaną przekazane uprawnienia do emisji dla przemysłu i wytwórców ciepła na lata 2013 i 2014.

Przemysł musi rozliczyć emisje do 30 kwietnia. Do tego dnia przedsiębiorcy muszą mieć na rachunkach przyznane im uprawnienia. W przypadku ich braku firmy byłyby zmuszone do zakupu uprawnień na rynku.