Jak wskazuje DM Consus, tak znaczny spadek wartości był wynikiem publikacji danych dotyczących emisji w Wielkiej Brytanii za 2013 r. oraz postępującej dystrybucji darmowych uprawnień za lata 2013-14 dla unijnych instalacji.

Otrzymała je ponad połowa krajów należących do unijnej wspólnoty. Łącznie do europejskich instalacji trafi 1,77 mld uprawnień.

W najbliższym czasie ich notowania też mogą być niestabilne. - Najważniejszym czynnikiem, który wpłynie na zmienność cen w najbliższych tygodniach jest zbliżający się okres rozliczeń za emisje wygenerowane przez instalacje w 2013 r. Popyt na uprawnienia może zostać dodatkowo zwiększony w przypadku nieprzyznania wszystkim unijnym instalacjom należnych im przydziałów za lata 2013-2014 przed końcem kwietnia – wskazują analitycy DM Consus.

Takie ryzyko istnieje w przypadku polskich instalacji, które wciąż czekają na zatwierdzenie krajowego planu na drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Dodatkowym czynnikiem będzie zmniejszona podaż na rynku pierwotnym. Wraz z wejściem w życie backloadingu wolumen oferowany na aukcjach uprawnień zmniejszył się o ok. 50 proc. Wzrost wartości uprawnień do emisji mogą też wywołać informacje o kolejnych formalnych krokach związanych ze strukturalną reformą systemu ETS od 2021 r., w szczególności wprowadzeniem mechanizmu rezerwy stabilizacyjnej.

- Mając na uwadze wymienione czynniki ryzyka, w kolejnych tygodniach możemy oczekiwać wzmożonej zmienności cen uprawnień – czytamy w raporcie DM Consus.