Enea Wytwarzanie zostanie zaproszona do negocjacji ustnych w sprawie zakupu udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białymstoku (MPEC) - poinformował w środę Urząd Miejski w Białymstoku.

Wyłączność negocjacji jest czasowa i zakończy się 22 maja.

Przedmiotem sprzedaży jest 85 proc. udziałów o łącznej wartości nominalnej prawie 55,8 mln zł. Sprzedający będzie brał pod uwagę nie tylko oferowaną cenę, ale też plan rozwoju spółki ciepłowniczej czy zasady współpracy kupującego z gminą Białystok.

Nabyciem udziałów tej komunalnej spółki były zainteresowane dwie firmy: Enea Wytwarzanie oraz GDF Suez Energy Services International. Obie oferty zostały pozytywnie sklasyfikowane, ale za korzystniejsza uznano propozycję spółki zależnej należącej do poznańskiej grupy energetycznej.