Pogorszenie zysków w Tauronie

Zysk netto grupy Tauron, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w pierwszym kwartale 2014 roku 396 mln zł wobec 559 mln zł rok wcześniej - podał Tauron. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 376 mln zł.

Publikacja: 14.05.2014 08:58

Pogorszenie zysków w Tauronie

Foto: Bloomberg

Oczekiwania analityków wahały się w przedziale od 284 do 424 mln zł, a mediana wyniosła 389 mln zł zysku netto.

Zysk operacyjny grupy w I kwartale 2014 roku wyniósł 632 mln zł wobec 789 mln rok wcześniej i okazał się o prawie 16 proc. wyższy od oczekiwań analityków na poziomie 546 mln zł.

EBITDA wyniosła 1088 mln zł wobec oczekiwanych przez rynek 759 mln zł. Rok wcześniej EBITDA grupy była niższa o blisko 11 proc.

Przychody ze sprzedaży netto spadły o 5,5 proc. rrd do 4,877 mld zł. Konsensus rynkowy zakładał przychody na poziomie 4,823 mld zł.

W okresie trzech pierwszych miesięcy tego roku grupa wypełniła obowiązek umorzenia certyfikatów pochodzenia energii elektrycznej za 2013 rok. Na dzień 31 marca 2014 roku utworzona rezerwa z tytułu obowiązku przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia wynosiła 222 mln zł dotyczyła wypełnienia obowiązku za 2014 rok.

W pierwszym kwartale nakłady inwestycyjne grupy kapitałowej Tauron wyniosły 875 mln zł i były wyższe rdr o ok. 62 proc. Wynika to przede wszystkim z zakupu akcji Południowego Koncernu Węglowego oraz wzrostu nakładów w obszarze dystrybucji.

Wolumen sprzedaży węgla w I kwartale 2014 r. wyniósł ok. 1 mln ton, co w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. oznacza spadek o ok. 33,1 proc., zdeterminowany głównie przez zmniejszone wysyłki miałów do Grupy (mniejsza produkcja energii elektrycznej z węgla) oraz trudną sytuację rynkową wynikającą m.in. z warunków pogodowych, jak również ogólną sytuację w górnictwie.

Obszar wytwarzanie wytworzył około 3,0 TWh energii elektrycznej netto (w tym z biomasy 0,20 TWh), tj. o ok. 34 proc. mniej w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku.

Obszar OZE wytworzył ok. 0,20 TWh energii elektrycznej netto (sprzedaż energii osiągnęła poziom 0,24 MWh) w stosunku do 0,12 TWh w analogicznym okresie roku ubiegłego, co oznacza wzrost produkcji o ok. 60 proc., głównie ze względu na pracę farm wiatrowych Wicko i Marszewo.

Obszar dystrybucja dostarczył łącznie ponad 12,2 TWh energii elektrycznej, w tym ok. 11,7 TWh odbiorcom końcowym. W tym okresie Obszar Dystrybucja świadczył usługi dystrybucyjne na rzecz 5,35 mln odbiorców. W analogicznym okresie ubiegłego roku Obszar Dystrybucja dostarczył łącznie ok. 12,4 TWh energii elektrycznej do ok. 5,31 mln odbiorców, w tym ok. 11,7 TWh do odbiorców końcowych.

W pierwszym kwartale spółki obszaru sprzedaż sprzedały łącznie ok. 10,1 TWh energii elektrycznej do ok. 5,2 mln klientów, zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorców, co rdr oznacza spadek o 7 proc. Zmniejszenie wolumenu sprzedaży jest głównie wynikiem spadku średniego zużycia w segmencie masowym, spotęgowanego dodatkowo bardzo ciepłą zimą oraz wzmożonej działalności spółek konkurencyjnych w zakresie przejęć klientów biznesowych.

Oczekiwania analityków wahały się w przedziale od 284 do 424 mln zł, a mediana wyniosła 389 mln zł zysku netto.

Zysk operacyjny grupy w I kwartale 2014 roku wyniósł 632 mln zł wobec 789 mln rok wcześniej i okazał się o prawie 16 proc. wyższy od oczekiwań analityków na poziomie 546 mln zł.

Pozostało 88% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą