Zarząd Exalo Drilling, największej w kraju firmy wiertniczej należącej do grupy PGNiG, i organizacje związkowe działające w spółce poinformowały, że od czasu powołania kierownictwa firmy w obecnym składzie doszło pomiędzy nimi do kilku spotkań. I tak 27 maja rozmawiano m.in. o optymalizacji kosztów i poprawie bieżącej sytuacji finansowej Exalo Drilling. Obie strony osiągnęły porozumienie w kwestiach dotyczących optymalizacji zatrudnienia. W komunikacie prasowym podano, że uzgodnione rozwiązania mają przynieść wymierne oszczędności dla spółki, a jednocześnie pozwolić zbudować spójny system wynagrodzeń i zlikwidować dotychczasowe rozbieżności płacowe pracowników zatrudnionych na takich samych stanowiskach w różnych centrach.

Planowane są również kolejne spotkania dotyczące dalszych działań optymalizacyjnych. W ocenie zarządu są one niezbędne dla efektywnego funkcjonowania Exalo Drilling, które powstało z połączenia pięciu odrębnych podmiotów. Jednocześnie podkreślono, że nie są planowane zwolnienia osób zatrudnionych na stanowiskach operacyjnych (tj. na wiertniach i w serwisach).

Zarząd spółki nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie sprzedaży budynku biurowego przy ul. Lubicz 25 w Krakowie, co wywołało wcześniej liczne kontrowersje. W jego ocenie rozważana sprzedaż aktywów nieprodukcyjnych ma na celu ograniczenie kosztów, a pozyskane w ten sposób środki mogłyby być przeznaczone na rozwój działalności operacyjnej, tj. na zakup nowych urządzeń wiertniczych.

Kilka tygodni temu pracownicy i związki zawodowe działające w Exalo Drilling, w liście do posłów i europosłów, zaapelowały o interwencję w sprawie działań restrukturyzacyjnych podejmowanych przez zarząd spółki. Twierdziły wówczas, że Exalo Drilling utraciło płynność finansową, nie miało nowych kontraktów i ograniczyło eksport.