PKN Orlen: możliwy stosunkowo niski poziom wydobycia gazu z łupków

Charakterystyka geologiczna łupków w Polsce i testy tych złóż wskazują, że średnie szacowane wydobycie gazu ziemnego z przebadanych dotychczas formacji łupkowych w kraju może znajdować się na stosunkowo niskim poziomie – podał PKN Orlen.

Publikacja: 05.06.2014 16:47

PKN Orlen: możliwy stosunkowo niski poziom wydobycia gazu z łupków

Foto: Bloomberg

Jak zapowiedział płocki koncern, o najskuteczniejszych metodach uwalniania gazu ziemnego ze skał łupkowych w polskich warunkach geologicznych dyskutować będą 9 i 10 czerwca w Warszawie uczestnicy III Międzynarodowej Konferencji ShaleScience.

Według PKN Orlen, „dyskusja oparta zostanie o opublikowane po raz pierwszy wyniki prac poszukiwawczych z lat 2009-14, a także na porównaniu właściwości polskich basenów z ich wybranymi odpowiednikami amerykańskimi".

Organizatorem konferencji jest Orlen Upstream, spółka celowa PKN Orlen, powołana w 2006 r. do poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, w tym ze złóż niekonwencjonalnych.

Według Wiesława Prugara, prezesa Orlen Upstream, spółki z grupy płockiego koncernu, wyniki prac poszukiwawczych prowadzonych od 2009 r. potwierdzają, że „polskie warunki geologiczne są znacząco różne i o wiele trudniejsze od tych, które charakteryzują +łupkowe+ baseny północnoamerykańskie. „To oznacza, że nie ma możliwości przeniesienia wprost zza oceanu technologii stosowanych przy wydobyciu gazu z łupków do Polski" – podkreślił Prugar, cytowany w informacji PKN Orlen.

Podkreślił, że w polskich warunkach geologicznych wypracowywane są „nowatorskie metody skutecznego udostępnienia złóż niekonwencjonalnych". „Na bazie kolejnych doświadczeń własnych potrafimy nie tylko wskazać różnice w intensyfikacji złóż w Polsce, ale też zdefiniować, które czynniki osłabiają dotychczas osiągane wyniki" – dodał.

PKN Orlen zwrócił uwagę, że poza warunkami geologicznymi, na opłacalność poszukiwań i wydobycia gazu ziemnego z łupków w Polsce „silnie oddziałują również wysokie koszty poszukiwań, po części wynikające z dużej głębokości zalegania łupków - powyżej 3000 m i ograniczonej bazy informacji geologicznych regionu".

Prezes płockiego koncernu Jacek Krawiec przypomniał, że zgodnie z przyjętą strategią spółka ta prowadzi szeroko zakrojone prace poszukiwawcze węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce.

„Jesteśmy także zainteresowani poszerzaniem wiedzy na temat warunków geologicznych w naszym kraju. Konsekwentnie adaptujemy najnowsze światowe technologie, testujemy własne metody, pogłębiamy wiedzę i wymieniamy się doświadczeniami z naszymi specjalistami z Kanady. Wszystko po to, aby zwiększyć szanse na komercyjne wydobycie gazu z łupków w przyszłości, przy maksymalnym wykorzystaniu potencjału wydobywczego polskich złóż niekonwencjonalnych" – zaznaczył Krawiec.

PKN Orlen podał, że III Międzynarodowa Konferencja ShaleScience odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik pod hasłem „Ewolucja wyobrażeń o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych". Partnerami konferencji są m.in.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy oraz amerykański Energy and Geoscience Institute – University of Utah (USA).

Uczestnikami dyskusji będą – jak zapowiedział płocki koncern – „światowi eksperci w dziedzinie geologii, geofizyki i inżynierii naftowej". Omówią oni trzy zagadnienia: porównanie polskich formacji geologicznych dolnego paleozoiku z nielicznymi formacjami skalnymi o zbliżonych cechach geologicznych z Ameryki Północnej, specyfika projektowania i realizacji wydobycia w skałach łupkowych zlokalizowanych w basenach bałtyckim, lubelskim i podlaskim oraz wyzwania środowiskowym przy wykonywaniu zabiegów szczelinowania hydraulicznego, na etapie poszukiwania i rozpoznawania złóż.

PKN Orlen w ciągu najbliższych lat w ramach poszukiwań i wydobycia ropy i gazu planuje wydać do 5,1 mld zł.

W marcu w miejscowości Kisielsk na granicy woj. lubelskiego i mazowieckiego Orlen Upstream zakończył 10. odwiert w poszukiwaniu niekonwencjonalnych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce. Na sierpień planowany jest tam zabieg szczelinowania hydraulicznego – trzeci z kolei wykonany przez spółkę. Z kolei w drugiej połowie roku Orlen Upstream chce wykonać kolejny horyzontalny odwiert w miejscowości Nowy Stręczyn w woj. lubelskim - będzie to już czwarty odwiert horyzontalny spółki.

Jak zapowiedział płocki koncern, o najskuteczniejszych metodach uwalniania gazu ziemnego ze skał łupkowych w polskich warunkach geologicznych dyskutować będą 9 i 10 czerwca w Warszawie uczestnicy III Międzynarodowej Konferencji ShaleScience.

Według PKN Orlen, „dyskusja oparta zostanie o opublikowane po raz pierwszy wyniki prac poszukiwawczych z lat 2009-14, a także na porównaniu właściwości polskich basenów z ich wybranymi odpowiednikami amerykańskimi".

Pozostało 89% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie