Pierwszy park o mocy 20 MW wybudowała koło Głuchowa (w pobliżu Łodzi) firma Enwind. Obecnie turbiny przechodzą testy. Zostaną oddane do użytku planowane na przełomie trzeciego i czwartego kwartału. Bank DNB pełni tu funkcje agenta i aranżera 15-letniego finansowania wspierając inwestycję kredytem na 109 mln zł).

Drugi wiatrowy projekt należący do firmy C&C Wind – to farma w okolicy miejscowości Orla na Podlasiu, której budowa kosztować będzie ok. 270 mln zł. W pierwszym etapie inwestycji - już jesienią bieżącego roku - ma powstać dziewięć turbin wiatrowych, a w roku 2015 – kolejnych sześć. Ich łączna moc wyniesie 37,5 MW, co pozwoli wyprodukować blisko 100 GWh energii rocznie. Pierwszy prąd wyprodukowany zostanie już pod koniec tego roku. W tym przypadku zaangażowanie banku sięgnie 25 mln zł.

Obie farmy to nie jedyne projekty, w finansowaniu których udział bierze DNB Bank Polska. Na świecie Grupa DNB sfinansowała ponad trzydzieści projektów na kwotę przekraczającą 3 mld euro, o mocy ponad 1500 MW. W Polsce DNB współfinansował siedem projektów o łącznej mocy ponad 140 MW.

Jak zauważa Grzegorz Linowski z DNB Bank Polska Polska plasuje się obecnie w pierwszej dziesiątce rynków wiatrowych Unii Europejskiej. Zawdzięczamy to relatywnie dobrym warunkom wiatrowym czy - wydawałoby się - uznaniu przez decydentów potrzeby zdywersyfikowania miksu energetycznego. Z drugiej strony – w dalszym ciągu nie mamy dobrych regulacji prawnych, które nie tylko uporządkują rynek, ale też stworzą przejrzyste ramy do jego rozwoju. - Jeśli zatem chcemy realnie myśleć o zwiększeniu udziału OZE w miksie energetycznym do poziomu proponowanego przez Komisję Europejską (27 proc. do 2030 r.) powinniśmy jak najszybciej stworzyć ramy prawne sprzyjające rozwojowi tego rynku – radzi.