W ramach najnowszego projektu o nazwie NEO-CARBON ENERGY siły połączyły: VTT Technical Research Centre of Finland będące największym w północnej Europie multidyscyplinarnym centrum badawczym, Uniwersytet Technologiczny Lappeenranta oraz organizacja badawczo-rozwojowa i szkoleniowa Finland Futures Research Centre działająca pod auspicjami Uniwersytetu w Turku, podała Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza. „Z energią słoneczną i wiatrową związane są możliwości tworzenia nowych miejsc pracy i produktów eksportowych dla Finlandii", mówi Pasi Vainikka, koordynator projektu i główny naukowiec w VTT. „Celem projektu jest opracowanie systemu energetycznego opartego na magazynowaniu energii w postaci węglowodorów, czyli paliw konwencjonalnych" - dodaje.

System energii wolnej od szkodliwych emisji, oparty na energii słonecznej i wiatrowej jest głównym wyzwaniem ze względu na różne poziomy dostaw. Ten rodzaj produkcji energii będzie podzielony na wiele mniejszych jednostek niż ma to miejsce dzisiaj. celem jest by pojedyncze gospodarstwa domowe występowały w tworzonym systemie nie jako odbiorcy, ale jako dostawcy energii.

Oprócz wprowadzenia nowych technologii i usług jej magazynowania, zmiany wymaga również ustawodawstwo związane z branżą energetyczną i rynkami energii. Obecnie fińskie prawo jeszcze nie uwzględnia potrzeb nowych form energii, ich dystrybucji i magazynowania, w tym handlu energią słoneczną i wiatrową pochodzącą od osób prywatnych.

Budżet projektu wynosi siedem milionów euro. Fińska Agencja ds. Innowacji - TEKES, przyznała na rzecz projektu finansowanie w wysokości pięciu milionów euro w latach 2014-2016.