Odpisy dotyczą głównie poszukiwania i oceny zasobów mineralnych oraz wartości środków trwałych związanych z wydobyciem węglowodorów, a także wartości zapasów gazu wysokometanowego.

"Odpisy aktualizujące są efektem kontynuacji przeglądu i porządkowania aktywów spółki przy wykorzystaniu wyceny rynkowej(mark-to-market)" - podało PGNiG w komunikacie.

"W szczególności, dokonanie odpisów na aktywach dotyczących poszukiwań i oceny zasobów mineralnych i wpisaniu części tych wydatków w koszty wynika z analizy przydatności koncesji i prac poszukiwawczych przeprowadzanych w latach 2003-2014" - głosi komunikat.