Petrolinvest, gdyńska grupa zajmująca się poszukiwaniami ropy i gazu w Polsce i Kazachstanie, poinformowała, że resort środowiska nie przedłużył jej dwóch łupkowych koncesji o nazwach Maków Mazowiecki i Chodel. Stało się tak z powodu nieudokumentowania zabezpieczenia finansowania dla nowych inwestycji. To z kolei było efektem opóźnień w pozyskaniu partnera zainteresowanego podjęciem współpracy przy poszukiwaniach.

Z ostatniego zestawienia opublikowanego przez resort środowiska wynika, że Petrolinvest za pośrednictwem zależnego Eco Energy 2010 posiada już tylko trzy koncesje. Termin ważności jednej z nich minął jednak kilka dni temu, a dwóch kolejnych minie w listopadzie. Petrolinvest ma jeszcze 31,67 proc. udziałów w firmie Wisent Oil & Gas, do której należą cztery łupkowe koncesje ważne do 2016 r. Nie wiadomo jednak, czy Petrolinvest, który jest w wyjątkowo trudnej sytuacji, będzie w stanie brać udział w dalszym współfinansowaniu poszukiwań.

Ponad dwa lata temu spółka ta była pośrednio właścicielem 13 łupkowych koncesji w Polsce. Miała też bardzo ambitne plany inwestycyjne. Większości z nich jednak nie zrealizowała.