- Na płycie będą zamontowane turbina i generator, czyli tzw. turbozespół, urządzenia bezpośrednio produkujące prąd – wyjaśnia Bogusław Piekarski, wiceprezes Polimex-Mostostal.

Betonowanie płyty, która ma 60 metrów długości, 16 metrów szerokości i trzy metry wysokości, trwało beż żadnych przerw około 21 godzin. W tym czasie przy użyciu trzech pomp wbudowano 1450 m3 betonu. Co 8 minut na budowę wjeżdżała betoniarka.

Blok w Kozienicach zostanie przekazany do eksploatacji w 2017 roku. Jego moc wyniesie 1075 MW, a sprawność netto, która osiągnie 45.59 proc., będzie jedną z najwyższych na świecie. Polimex-Mostostal w konsorcjum z Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe (MHPSE) jest odpowiedzialny za budowę, montaż oraz wyposażenie nowego bloku.

Inwestorem jest Enea Wytwarzanie. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego bloku odbyło się 21 listopada 2012. Wartość kontraktu wynosi 6,3 mln zł brutto.