PGNiG ogłosiło strategię na lata 2014-2022

Do 2022 r. grupa zamierza zainwestować 40-50 mld zł m.in. w przejęcia zagranicznych złóż ropy i gazu oraz rozwój sieci ciepłowniczej. Chce też postać liderem na krajowym rynku gazu.

Publikacja: 30.12.2014 09:05

Do 2022 r. grupa zamierza zainwestować 40-50 mld zł m.in. w przejęcia zagranicznych złóż ropy i gazu

Do 2022 r. grupa zamierza zainwestować 40-50 mld zł m.in. w przejęcia zagranicznych złóż ropy i gazu oraz rozwój sieci ciepłowniczej. Chce też postać liderem na krajowym rynku gazu.

Foto: Bloomberg

Rada nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przyjęła strategię dla grupy kapitałowej na lata 2014-2022. Jej głównym celem jest utrzymanie w Polsce pozycji największego podmiotu w branży poszukiwawczo-wydobywczej oraz głównego sprzedawcy błękitnego paliwa. Spółka będzie też rozwijała działalność związaną z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej.

- Dotychczasowe stabilne wyniki biznesowe i konserwatywna polityka finansowa pozwalają nam wytyczyć cele na miarę wyzwań stojących przed grupą, związanych z liberalizacją rynku gazu, koniecznością dostosowania się do zmieniającego otoczenia biznesowego i regulacyjnego oraz koniecznością zmiany struktury portfela zakupu gazu - twierdzi Mariusz Zawisza, prezes PGNiG. Dodaje, że w okresie obowiązywania strategii grupa planuje przeznaczyć na inwestycje pomiędzy 40-50 mld zł. To 4,4-5,5 mld zł rocznie. Dla porównania w tym roku na inwestycje planowała wydać około 4,5 mld zł. Jednym ze strategicznych celów PGNiG jest wzrost skonsolidowanego zysku EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) do 7 mld zł w 2022 r. W ubiegłym roku wyniósł on 5,5 mld zł, a po trzech kwartałach tego roku prawie 5 mld zł.

PGNiG w najbliższych latach chce utrzymać krajowe wydobycie ropy i gazu na obecnym poziomie, czyli około 33 mln boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej). W ubiegłym roku wyniosło ono 32,5 mln boe. Składało się na nie wydobycie gazu wynoszące 26,5 mln boe (4,2 mld m sześc.) oraz ropy, kondensatu i NGL sięgające razem 6 mln boe (815 tys. ton). Dzięki planowanym przejęciom istotnie wzrosnąć ma za to wydobycie zagraniczne, bo do około 50-55 mln boe w 2022 r. W ubiegłym roku wynosiło tylko 4,4 mln boe.

PGNiG stawia też na rozwój nowych obszarów działalności. Chodzi zwłaszcza o powiększenie segmentu dystrybucji o aktywa ciepłownicze. Dotychczas grupa poprzez gazociągi należące do Polskiej Spółki Gazownictwa zajmowała się tylko dystrybucją błękitnego paliwa. Teraz chce również zajmować się dystrybucją ciepła.

Kolejny cel to istotny wzrost wewnętrznej efektywności funkcjonowania grupy. Ma on dać około 800 mln zł oszczędności. Wreszcie spółka zamierza utrzymać dotychczasową politykę dywidendową. W najbliższych latach planuje wypłatę 50 proc.

skonsolidowanego zysku netto. Zastrzeżono jednak, że zarząd podając rekomendację dotyczącą dywidendy każdorazowo będzie brał pod uwagę bieżącą sytuację finansową grupy i jej plany inwestycyjne. Jednocześnie rozpoznanie zysków netto firm zależnych w wyniku finansowym PGNiG będzie uwzględniane po wypłacie przez te podmioty dywidend.

Strategiczne cele zarząd PGNiG chce realizować poprzez cztery kluczowe obszary biznesowe. Pierwszy obejmuje utrzymanie wartości obrotów gazem w segmencie detalicznym i hurtowym. Spółka zamierza ten cel osiągnąć m.in. poprzez opracowanie i uruchomienie mechanizmów zatrzymania klientów oraz podniesienia jakości obsługi klientów. Będzie też dążyć do uelastycznienia portfela kontraktów gazowych i dostosowania go do szybko zmieniających się warunków rynkowych w zakresie cen oraz warunków dostaw.

Drugim obszarem biznesowym jest maksymalizacja wpływów w segmencie infrastruktury sieciowej, magazynowania gazu oraz wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Trzeci obejmuje poszukiwania i wydobycie ropy i gazu, w którym docelowo spółka widzi bardzo duży potencjał wzrostu.

Wreszcie ostatni obszar biznesowy obejmuje m.in. działania zmierzające do poprawy efektywności działania całej grupy oraz koncentrację na podstawowej działalności.

Rada nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przyjęła strategię dla grupy kapitałowej na lata 2014-2022. Jej głównym celem jest utrzymanie w Polsce pozycji największego podmiotu w branży poszukiwawczo-wydobywczej oraz głównego sprzedawcy błękitnego paliwa. Spółka będzie też rozwijała działalność związaną z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej.

- Dotychczasowe stabilne wyniki biznesowe i konserwatywna polityka finansowa pozwalają nam wytyczyć cele na miarę wyzwań stojących przed grupą, związanych z liberalizacją rynku gazu, koniecznością dostosowania się do zmieniającego otoczenia biznesowego i regulacyjnego oraz koniecznością zmiany struktury portfela zakupu gazu - twierdzi Mariusz Zawisza, prezes PGNiG. Dodaje, że w okresie obowiązywania strategii grupa planuje przeznaczyć na inwestycje pomiędzy 40-50 mld zł. To 4,4-5,5 mld zł rocznie. Dla porównania w tym roku na inwestycje planowała wydać około 4,5 mld zł. Jednym ze strategicznych celów PGNiG jest wzrost skonsolidowanego zysku EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) do 7 mld zł w 2022 r. W ubiegłym roku wyniósł on 5,5 mld zł, a po trzech kwartałach tego roku prawie 5 mld zł.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie