- Obniżenie średnioważonego kosztu kapitału z 7,2 proc. do 5,3 proc. pomniejszy nasz wynik EBITDA w 2016 r. o około 200 mln zł – powiedział Seweryn Kędra, wiceprezes Energi ds. finansowych.

Grupa cały czas analizuje budżet inwestycyjny bazując na wieloletnim planie zaproponowanym w ub.r. prezesowi URE. Przedstawiciele spółki zaznaczają jednak, że kierunki inwestycyjne w spółce dystrybucyjnej zostaną utrzymane. Oznacza to, że znacząca część nakładów będzie szła na modernizację sieci średniego napięcia.