Poszukiwania ropy i gazu prowadzone przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Niemczech są coraz bardziej zaawansowane. Spółka kilka dni temu rozpoczęła wykonywanie odwiertu o nazwie Markische Heide-1 we wschodnich Niemczech. Wiercenie potrwa do drugiej połowy stycznia przyszłego roku. Planowana głębokość otworu to około 2,8 km. Prace wiertnicze wykonuje niemiecka firma ITAG. PGNiG przede wszystkim liczy na odkrycie złoża ropy naftowej.

Prace prowadzone są na podstawie podpisanej w sierpniu umowy z firmą Central European Petroleum dotyczącej współpracy na wydzielonej części koncesji Lubben we wschodnich Niemczech, w landzie Brandenburgia. Celem współpracy jest poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobycie ropy i gazu. Planowane zaangażowanie finansowe PGNiG w ten projekt do połowy przyszłego roku ma przekroczyć 10 mln euro, 43,1 mln zł według obecnego kursu NBP.

PGNiG objęło 36 proc. udziałów w przyszłych przychodach z potencjalnej produkcji ropy i gazu na obszarze objętym współpracą. Pozostałymi udziałowcami na wydzielonym obszarze Lubben SW są Central European Petroleum (39 proc.) oraz austriacka firma Rohöl-Aufsuchungs Aktiengesellschaft RAG (25 proc.). Operatorem projektu jest pierwszy z tych podmiotów.

W ramach współpracy PGNiG pokryje część kosztów wierceń poszukiwawczych oraz zwróci firmie Central European Petroleum część z dotychczas poniesionych na koncesji kosztów. Wstępnie planowane jest odwiercenie dwóch otworów. Wydzielona część koncesji Lubben SW ma powierzchnię 414 kmkw.