Tauron Ciepło inwestuje w nowe przyłączenia, co pomoże ograniczyć smog

Ok. 250 mln zł, w tym połowę z UE, chce wydać do 2022 r. Tauron Ciepło na przyłączenia odbiorców ciepła sieciowego w konurbacji katowickiej. Spółka liczy, że odbiorcy też będą starali się o dotacje m.in. na wewnętrzne instalacje, co pomoże ograniczyć smog.

Aktualizacja: 01.02.2017 14:10 Publikacja: 01.02.2017 13:34

Tauron Ciepło inwestuje w nowe przyłączenia, co pomoże ograniczyć smog

Foto: Fotorzepa, Tomasz Jodłowski

Jak przekazało w środowym komunikacie biuro prasowe Tauronu, spółka Tauron Ciepło przygotowuje się do realizacji wewnętrznego programu likwidacji niskiej emisji, który ma doprowadzić m.in. do ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza w regionie - pochodzących ze spalania śmieci i złej jakości paliwa w domowych piecach.

Koncern akcentuje, że ciepło sieciowe dostarczane przez jego spółkę to jeden z najskuteczniejszych sposobów eliminowania smogu. Przyłączenie każdego kolejnego budynku do sieci oznacza zmniejszenie liczby indywidualnych pieców i kominów, co bezpośrednio przekłada się na ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

W swoim programie Tauron Ciepło zaplanował przyłączenie do sieci do 2020 r. odbiorców, do których ma trafić ogółem ponad 180 megawatów mocy cieplnej. W perspektywie ma to oznaczać roczną redukcję emisji do atmosfery ok. 52 tys. ton dwutlenku węgla oraz ok. 250 ton pyłów zawieszonych. Program ma objąć osiem z miast regionu (spośród większej liczby dotkniętych problemem niskiej emisji): Będzin, Chorzów, Czeladź, Dąbrowę Górniczą, Katowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec i Świętochłowice.

W grudniu ub. roku spółka złożyła wnioski o dofinansowanie tych zaplanowanych przedsięwzięć w naborze programu „kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko–dąbrowskiej", który koordynuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ten zestaw działań przygotowany przez katowicki WFOŚiGW ma być sfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 – w ramach tzw. działania 1.7. Program obejmuje cały subregion centralny woj. śląskiego. Jego budżet to blisko miliard złotych.

W programie katowickiego WFOŚiGW (który został tzw. instytucją wdrażającą dla działania 1.7. POIiŚ) przewidziano trzy tzw. poddziałania: wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych (pula środków 120,2 mln zł), efektywną dystrybucję ciepła i chłodu (pula 737,1 mln zł) oraz promowanie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej (z pulą 93,9 mln zł).

Drugie z tych poddziałań - z największą pulą środków - kierowane jest przede wszystkim do firm zajmujących się dystrybucją ciepła (i/lub chłodu). Dotyczy budowy lub przebudowy sieci dystrybucyjnych do istniejących odbiorców, budowy przyłączy do istniejących budynków oraz instalacji węzłów. Ze wsparcia mogą też korzystać samorządy i ich jednostki, podmioty świadczące usługi w ramach realizacji obowiązków samorządów oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

To właśnie pod kątem tego poddziałania swoje wnioski o dofinansowanie złożył Tauron Ciepło. Obejmują one ok. połowy łącznej kwoty, która ma zostać zainwestowana w nowe przyłączenia.

„Kompleksowy program likwidacji niskiej emisji jest jednym z istotnych projektów inwestycyjnych Tauronu zaplanowanych do realizacji na najbliższe lata. Ze względu na jego niezmiernie ważny aspekt społeczny i ekologiczny projekt ten traktujemy priorytetowo" - zapewnił, cytowany w komunikacie Tauronu, wiceprezes koncernu ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Jarosław Broda.

W ramach przygotowań do tego przedsięwzięcia spółka wykonała już pełną inwentaryzację dotyczącą możliwych do przyłączenia do sieci budynków i prowadzi wstępne rozmowy ws. przyłączeń z potencjalnymi odbiorcami.

„Liczymy, że program likwidacji niskiej emisji uruchomiony przez Tauron Ciepło zachęci odbiorców do ubiegania się o wsparcie finansowe ze środków unijnych na instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania i ciepłej wody i termomodernizację. O środki te mogą się starać zarówno zarządcy wspólnot, jak i spółdzielni mieszkaniowych" – przypomniał prezes tej spółki Jacek Uhryn.

Tego typu wsparcie w niektórych przypadkach mogą zapewniać np. pozostałe poddziałania programu katowickiego WFOŚiGW. Ze środków na modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych mogą korzystać właśnie spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

W ostatnim poddziałaniu, mającym promować wysokosprawną kogenerację ciepła i energii elektrycznej, projekty mogą dotyczyć budowy sieci (w tym przyłączy) umożliwiających wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji, wykorzystania ciepła odpadowego wyprodukowanego w tego typu układach (w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych) oraz budowy sieci umożliwiających wykorzystanie ciepła wytworzonego w kogeneracji.

Umieszczone tam środki przewidziano pod kątem działań samorządów i ich jednostek, zewnętrznych wykonawców obowiązków samorządów oraz spółdzielni mieszkaniowych.

Tauron Ciepło zrealizował już w ostatnich latach m.in. wiele inwestycji związanych z zabezpieczaniem dostaw ciepła systemowego w regionie. Kosztem ok. 66 mln zł spółka uruchomiła w ub. roku w Katowicach trzy nowe kotły, a w zakładzie wytwarzania w Tychach rozpoczęła eksploatację nowego kogeneracyjnego bloku ciepłowniczego o mocy 58 megawatów elektrycznych i 86 MW cieplnych.

Firma inwestuje też w sieci – w ciągu poprzednich trzech lat m.in. za prawie 148 mln zł zmodernizowała system ciepłowniczy w czterech miastach Zagłębia Dąbrowskiego: Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Będzinie i Czeladzi. Był to największy tego typu projekt w regionie. W sumie przebudowano 32 km podziemnej sieci ciepłowniczej i zewnętrznych instalacji odbiorczych, zmodernizowano 8 km sieci naziemnej oraz wybudowano 280 nowych indywidualnych węzłów ciepłowniczych.

W końcu 2015 r. roku Tauron Ciepło zakończył też inny duży projekt modernizacyjny – kosztem ok. 50 mln zł połączono istniejące odcinki sieci ciepłowniczych w Siemianowicach Śląskich, Katowicach i Chorzowie. Umożliwiło to m.in. rozszerzenie skali dostaw ciepła oraz wyłączenie części kotłów w jednej z ciepłowni. Inwestycja objęła budowę prawie 1,5 km nowych sieci oraz przebudowę 3 km istniejących.

W grudniu ub. roku spółka kupiła też ponad 2 km czynnych sieci ciepłowniczych w Chorzowie. W ten sposób pozyskała rynek obejmujący ok. 3,5 tys. mieszkańców, szacując go na 7 MW cieplnych.

Tauron Ciepło należy do największych spółek ciepłowniczych w kraju. Dostarcza ciepło do ok. 700 tys. odbiorców.

Jak przekazało w środowym komunikacie biuro prasowe Tauronu, spółka Tauron Ciepło przygotowuje się do realizacji wewnętrznego programu likwidacji niskiej emisji, który ma doprowadzić m.in. do ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza w regionie - pochodzących ze spalania śmieci i złej jakości paliwa w domowych piecach.

Koncern akcentuje, że ciepło sieciowe dostarczane przez jego spółkę to jeden z najskuteczniejszych sposobów eliminowania smogu. Przyłączenie każdego kolejnego budynku do sieci oznacza zmniejszenie liczby indywidualnych pieców i kominów, co bezpośrednio przekłada się na ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy