Według Fińskiego Urzędu ds. Energetyki, w 2016 roku ze źródeł odnawialnych kraj wyprodukował ponad 130 terawatogodzin prądu, ciepła i biopaliw na potrzeby transportu. Udział energii odnawialnej w łącznym zużyciu przekroczył 40 procent. To nowy rekord produkcji, lepszy o około pięć procent od wyniku z 2015 r. Największy wpływ na wzrost produkcji zielonej energii miał prąd wytwarzany z ługu czarnego i produktów ubocznych przemysłu leśnego. Stanowił 60 procent całej fińskiej energii odnawialnej.

To zasługa istniejącego w kraju państwowego systemu wspierania czystych źródeł produkcji energii. W Finlandii obowiązuje system taryf gwarantowanych zarządzany przez Urząd ds. Energetyki. Dzięki temu do 2020 roku wióry drzewne wykorzystywane do produkcji mają dawać 5,3 terawatogodzin, a wiatr 6 terawatogodzin prądu. W 2016 roku w ramach systemu taryf gwarantowanych z biomasy wytworzono około 2 terawatogodzin energii elektrycznej, a z wiatru prawie 3 terawatogodziny.

- Nasz system energetyczny jest w stanie dać sobie radę z tak zróżnicowaną produkcjąi zapewnić dodatkowe 2 terawatogodzinami, o których mowa w strategii klimatycznej. Jednak utrzymanie bezpieczeństwa dostaw wymaga podjęcia określonych działań zarówno w obszarze rozwoju technologii, jak i zasad rynkowych. Urząd ds. Energetyki zwiększył obciążenie szczytowe, stale rozwijane jest zarządzenie popytem, a ponadto rozbudowane zostaną linie przesyłowe między Finlandią i Szwecją" - mówi dyrektor urzędu, Simo Nurmi, cytowany przez Skandynawsko-Polską Izbę Gospodarczą.

- Finlandia jest światowym liderem w obszarze wykorzystania biomasy drzewnej do produkcji energii dzięki naszemu bardzo silnemu przemysłowi drzewnemu i dużym inwestycjom w badania, rozwój i innowacje związane z bioenergią od lat 80-tych. Dysponujemy wyjątkową platformą umożliwiającą bioprodukcję energii i partnerstwo w tym obszarze" - mówi Jari Tielinen, starszy doradca w fińskim oddziale agencji Finpro Invest.

W 2016 roku w ramach dotacji dla taryf gwarantowanych wypłacono łącznie 172 mln euro. Z tego 34 mln euro dla elektrowni wykorzystujących wióry drzewne, 136 milionów euro dla elektrowni wiatrowych i pozostałe 2 mln euro dla elektrowni wykorzystujących drewno opałowe i biogaz.