Według danych opublikowanych dzisiaj przez Centrum monitorowania sektora energetycznego Rosji (CDY TEK) wydobycie gazu ziemnego było niższe o 2,3 proc. rok do roku i wyniosło 655 mln m3. Eksport zmniejszył się o 3,6 proc. do 186 mld m3.

Jeżeli chodzi o Gazprom, to jego wydobycie spadło jeszcze bardziej - o 5,4 proc. do 479 mld m3. Drugi największy gazowy koncern - Novatek wydobył 51 mld m3, a koncerny naftowe (TNK BP, Łukoil, Rosneft) w sumie 66 mld m3.

O 2 proc. niższy był popyt na gaz na rynku krajowym i wyniósł 460 mld m3. Eksport, na ktory monopol ma Gazprom był niższy tak jeżeli chodzi o Unię jak i o kraje WNP. Do krajów Europy Zachodniej i Centralnej trafiło w sumie 113 mld m3 a do WNP - 58 mld m3. Jedyną wartością rosnącą był eksport LNG do Azji (+1,7 proc. do 14,7 mld m3).

Dane pokazują, że ani Gazprom ani resort gospodarki nie oceniły trafnie tendencji na rynku. Ministerstwo prognozowało wzrost wydobycia o 4,2 proc. do 697 mld m3 i eksportu aż o prawie 12 proc. do 211,8 mld m3...