O odwołaniu Kurowskiego, który był sekretarzem rady oraz Skrzypka zdecydował, na podstawie zapisów statutu spółki, minister skarbu państwa.

Do rady nadzorczej katowickiej spółki powołano zgłoszonego przez KGHM Jacka Kucińskiego. Jest on jednocześnie przewodniczącym rady nadzorczej Polskiej Miedzi. Do RN Tauronu weszło również dwóch członków zgłoszonych przez Amplico OFE. Powołano Leszka Koziorowskiego (wcześniej zasiadał on w radach Agros Nova, Karen Notebook i Teta) oraz związanego z branżą energetyczną Jacka Szyke.

Obecnie rada spółki liczy ośmiu członków. Oprócz wyżej wymienionych są to: przewodniczący Antoni Tajduś, wiceprzewodnicząca Agnieszka Trzaskalska oraz członkowie Włodzimierz Luty, Michał Michalewski i Marek Ściążko.

Pod koniec sierpnia z wnioskiem o uzupełnienie porządek obrad walnego zgromadzenia o punkt dotyczący zmian w nadzorze złożyło MSP. Spodziewane są również roszady w zarządzie. Mogłaby do niego wejść [b]Joanna Schmid, która do 20 sierpnia była wiceministrem skarbu państwa. [/b]