Przedstawiciele Polskiego LNG podsumowali dotychczas zrealizowane zadania przy projekcie budowy terminalu na skroplony gaz w Świnoujściu oraz podali szczegółowy harmonogram dalszego postępowania. Zbigniew Rapciak, prezes spółki m.in. poinformował, że wszystkie prace przebiegają zgodnie z założonym planem. - W tym roku podpisaliśmy dwie ważne umowy: z wykonawcą oraz firmą odpowiedzialną za nadzór nad budową terminalu LNG, przygotowaliśmy także teren pod inwestycję, a następnie przekazaliśmy plac budowy wykonawcy – stwierdził Rapciak.

W ramach przygotowań do budowy terminalu wyrównano ponad 40 hektarów gruntu. Przełożono sieć energetyczną i doprowadzono media (energię elektryczną i wodę). Wybudowano również nowy przejazd kolejowy oraz wewnętrzną drogę dojazdową.

Harmonogram opracowany przez wykonawcę terminalu zakłada, że jeszcze w tym roku będzie przygotowane zaplecze budowy i przeprowadzone zostaną uzupełniające badania gruntu. Konsorcjum kupi też specjalną stal, z której powstaną zbiorniki LNG. Po zakończeniu budowy, odbędzie się mechaniczny i technologiczny rozruch obiektu, zakończony testem gwarancyjnym. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, terminal LNG zostanie przekazany do eksploatacji, co ma nastąpić do 30 czerwca 2014 r.

Firmy tworzące konsorcjum uczestniczyły już w realizacji 11 terminali LNG na całym świecie, w tym m.in. obiektów: Canaport LNG (Kanada), Freeport (USA), Terminal Guandong (Chiny), Pyeongtaek LNG (Korea Płd.), Zeebrugge (Belgia), Bilbao (Hiszpania), Marmara LNG (Turcja), Fos Cavaou LNG (Francja). Tym samym do tej pory wybudowały łącznie 41 zbiorników LNG, a kolejnych 6 znajduje się obecnie w fazie konstrukcji. Umową na budowę terminalu LNG w Świnoujściu podpisano 15 lipca 2010 r. Konsorcjum, które zrealizuje tą inwestycję składa się dokładnie z sześciu firm: Saipem (Włochy), Saipem (Francja), Techint Compagnia Technica Internazionale (Włochy), Snamprogetti Canada (Kanada), PBG (Polska) i PBG Export (Polska). Kontrakt opiewa na prawie 2,95 mld zł brutto. W czerwcu podpisano też umowę z konsorcjum Atkins na nadzór inwestorski, które wartość wynosi 46,5 mln zł brutto.

Polskie LNG zapewnia, że finansowanie budowy terminalu LNG jest zapewnione. Zdaniem jego przedstawicieli zadeklarowane środki do wsparcia tej inwestycji to blisko 6 mld zł, podczas gdy potrzebna kwota jest o połowę mniejsza. Spółka finansując projekt będzie mogła korzystać z kredytów banków komercyjnych, unijnego dofinansowania, finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz ze środków własnych. Udział własny w kosztach projektu ma wynieść około 1 mld zł. Pieniądze zapewni właściciel Polskiego LNG, czyli państwowy Gaz-System. Zrobi to poprzez podniesienie kapitałów spółki. Z zaplanowanej kwoty Gaz-System przekazał już 300 mln zł (w lipcu tego roku). Kolejne 260 mln zł chce przekazać jeszcze w październiku.