Certyfikat wydała firma Det Norske Veritas. Jej audytorzy co roku sprawdzają, jak Temelin wypełnia standardy ochrony środowiska.

W tym roku zwracali szczególną uwagę na zarządzanie wiedzą oraz personelem. Według kierującego audytem Vlastimila Pejčocha kontrola potwierdziła, że Temelin zachowuje wysokie standardy, choć są zagadnienia, nad którymi powinien się bardziej skoncentrować. Wymienił m.in. nadzór nad zachowaniami dostawców oraz nowych pracowników.

- System ochrony środowiska naturalnego, jaki zaimplementowała elektrownia w Temelinie, w porównaniu z systemami w innych przedsiębiorstwach, jest na wyższym poziomie - powiedział Pejčoch. - Swoimi zaleceniami staraliśmy się jeszcze podnieść ten poziom - dodał audytor.

Zadaniem wspomnianego systemu jest zminimalizowanie wpływu procesu produkcji energii na otaczające środowisko naturalne. System, jaki działa w elektrowni w Temelinie, po raz pierwszy otrzymał międzynarodowy certyfikat ISO 14001 w listopadzie 2004 roku.

Certyfikaty tego typu są wydawane na okres trzech lat, jednak corocznie elektrownia musi potwierdzać, że spełnia jego normy.